• Warunki nauki w klasach II-III

    •  

     W Szkole Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach funkcjonuje klasa I oraz klasa III dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

     Nauka uczniów klas I-III przebiega w szkole w warunkach widocznych na zamieszczonych zdjęciach.