• Rada Rodziców

    • SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
     OPRACOWANIE PLANU PRACY RADY RODZICÓW

     W dniu 24 października odbyło się drugie spotkanie  Prezydium Rady Rodziców. Na spotkaniu tym przedstawiciele Rady podzielili się pomysłami związanymi z działaniami jej członków w roku skolnym 2022/2023. Wszystkie te pomysły ujęte zostały w Rocznym Planie Pracy Rady Rodziców na bieżący rok szkolny.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 r.

     W dniu 19 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców. Po wcześniejszym wybraniu przedstawicieli rad klasowych, wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach.

     W roku szkolnym 2022/2023 w skład Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

     • Przewodnicząca – pani Sabina Largat,

     • Zastępca przewodniczącego – pani Agnieszka Jaśkiewicz,

     • Skarbnik – pani Agnieszka Jakubiec

      

     Podczas spotkania został przypomniany Regulamin Rady Rodziców oraz ustalona składka na radę w kwocie 30 złotych. Zaproszona na spotkanie pani Dyrektor Elżbieta Kiper przedstawiła Radzie Rodziców Program Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły, Plan Pracy Szkoły oraz Projekt Finansowy Szkoły. Następnie przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym i Rada Rodziców podjęła uchwały odnośnie dokumentów szkoły, co do których wymagana jest ich opinia. Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych także została pozytywnie zaopiniowana przez Prezydium Rady Rodziców.

     Na tym zakończyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 15 CZERWCA 2022 r.

     W dniu 15 czerwca 2022 roku odbyło się czwarte spotkanie Rady Rodziców, na którym podsumowano zbiórkę materiałów higienicznych do hospicjum Cordis. Zebrane środki zostaną w najbliższym czasie dostarczone podopiecznym ośrodka.

     Dziękujemy wszystkim za pomoc i udział w zbiórce.

     Prezydium Rady Rodziców zaplanowało udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie odchodzących nauczycieli. Rodzice zaplanowali zakup kwiatów dla pań: Anna Płuska, Elżbieta Maj.

     Na tym ostatnim zebraniu podsumowano także rok szkolny 2021/2022.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 3 LUTEGO 2022 r.

     W dniu 3 lutego 2022 roku odbyło się trzecie zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu tym omawiane były sprawy bieżące oraz przekazano informację o zbiórce na hospicjum Cordis. Rada Rodziców i szkolny wolontariat wyrazili chęć podjęcia działań na rzecz wyżej wspomnianej placówki. Zdecydowano, że szkoła będzie zbierać głównie materiały i środki higieniczne:

     • podkłady higieniczne,

     • chusteczki nawilżone,

     • ręczniki papierowe,

     • chusteczki higieniczne,

     • papier toaletowy,

     • podpaski,

     • pieluchy dla dorosłych i dla dzieci,

     • żele do mycia hypoalergiczne,

     • mydła w płynie.

       

     Podczas tego spotkania podsumowano także pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

     W dniu 12 października 2021 roku odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców. Na spotkaniu tym zostały przedstawione pomysły rodziców, na podstawie których powstał plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022. Plan pracy został przegłosowany jednomyślnie.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2021r

     W dniu 20 września, na pierwszym zebraniu rodziców  w nowym roku  szkolnym  zostały wybrane tzw. trójki klasowe. Większość przewodniczących rad klasowych  wzięło udział w pierwszym w nowym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, które miało miejsce w tym samym dniu.

     Wybrane zostało  Prezydium Rady Rodziców, w skład którego weszły:

     Przewodnicząca – pani Sabina Largat VIIId

     Zastępca przewodniczącego – pani Agnieszka Jaśkiewicz VIa

     Skarbnik  - pani Agnieszka Jakubiec IIIa

     Na spotkaniu zostały przypomniane zapisy zawarte w Regulaminie Rady Rodziców i została ustalona składka na Radę w kwocie 30 zł. Zaproszona na posiedzenie pani mgr Katarzyna Janicka przedstawiła Radzie Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, Plan Pracy Szkoły oraz projekt Planu Finansowego Szkoły. Przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym i Rada Rodziców podjęła uchwały odnośnie tych dokumentów szkoły, co do których wymagana jest ich opinia, także  projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Rada Rodziców wstępnie opracowała również założenia do Planu Pracy na bieżący rok szkolny.

      

     DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 55 W KATOWICACH W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      1. W II półroczu odbyły się trzy posiedzenia Rady Rodziców.

     2. Rada Rodziców współorganizowała „Tłusty Czwartek” organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej.

     3. Z okazji Dnia Dziecka  1 czerwca Rada Rodziców przygotowała słodki prezent dla każdego ucznia naszej Szkoły.

     4. W czerwcu Rada Rodziców zakupiła okolicznościowe imienne kubeczki z grafiką szkoły  na pożegnanie klas ósmych naszej szkoły, które zostaną wręczone uczniom przez wychowawców klas w dniu zakończenia szkoły i roku szkolnego.

     5. Przygotowane zostały okolicznościowe pamiątki na zakończenie roku szkonego dla nauczycieli, którzy  odchodzą ze szkoły.

     6. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała pracę dwóch nauczycieli naszej szkoły kończących procedurę awansu  zawodowego. – p. A Pilawska i p. A. Świerkula.

      

     WYBÓR NOWEGO SKARBNIKA RADY RODZICÓW I PODSUMOWANIE PRACY W
     I PÓŁROCZU 2020/2021

     W dniu 4 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rodziców- po raz pierwszy w sposób zdalny.  
     W posiedzeniu  prócz członków Rady Rodziców uczestniczyła  Pani mgr E. Kiper – Dyrektor naszej szkoły.

     W związku z odejściem ze szkoły ucznia, którego mama była Skarbnikiem Rady Rodziców, koniecznością stał się wybór nowego Skarbnika spośród członków Rady.  Pełnić tę funkcję  będzie wybrana na posiedzeniu  Rady, mama ucznia klasy  III , pani Agnieszka Jakubiec. Nowemu Skarbnikowi  serdecznie gratulujemy i życzymy miłej współpracy z Radą Rodziców.

     Również na tym samym posiedzeniu  przedstawione zostało podsumowanie działań Rady Rodziców w pierwszym półroczu.  Ze szczegółowym sprawozdaniem z pracy Rady  można  się zapoznać  na stronie Rady Rodziców.

      

     MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA OD RADY RODZICÓW

     W tym roku spotkanie mikołajkowe w naszej szkole odbyło się 7 grudnia.

     Tradycyjnie już Rada Rodziców angażuje się w imprezy i uroczystości szkolne i inicjuje przygotowanie drobiazgów dla naszych dzieci.

     Jako, że przyszło nam funkcjonować w czasach pandemii, wszyscy muszą należycie dbać o higienę i zachowanie bezpieczeństwa, dystansu społecznego, a nade wszystko nosić maseczki… Rada Rodziców z okazji mikołajowego święta obdarowała wszystkich uczniów  kolorowymi maseczkami z motywami świątecznymi i czekoladą – troszkę na osłodę tego trudnego czasu. Serdeczne podziękowania dla Pani ani Orlik i Pani Sabiny Largat za pomysłowość  i inicjatywę.

      

     POŻEGNANIE PANI ADRIANKI DĄBEK

     Tuż  przed Świętami Bożego Narodzenia cała społeczność szkolna żegnała Panią Adrianę Dąbek, która po ponad trzydziestu latach pracy rozstawała się ze szkołą stając się emerytowanym nauczycielem.

     Do gorących podziękowań za lata pracy dydaktycznej, za życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, za pokłady spokoju dołączyła  także Rada Rodziców. W imieniu rodziców naszych uczniów z wyrazami wdzięczności Prezydium Rady wręczyło Pani Adriance piękny bukiecik – rękodzieło  przygotowane przez panią Anię Orlik oraz pamiątkową statuetkę. 

     Pani Adriance życzymy dużo zdrowia , spokoju i spełniania marzeń na zasłużonej emeryturze.

      

     ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     Nasza Rada Rodziców, w dniu 13 października, z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej jak zawsze ciepło pomyślała o wszystkich. pracownikach naszej szkoły, zarówno o nauczycielach, jak i pracownikach administracyjnych oraz o pracownikach obsługi i przygotowała dla nich symboliczne upominki

      Na akademii, w wigilię Święta Komisji Edukacji Narodowej wszyscy  zostali obdarowani przez Prezydium Rady Rodziców okolicznościowymi długopisami.

     Radzie Rodziców, a w szczególności paniom: Ani Orlik i Sabinie Largat w imieniu wszystkich pracowników szkoły bardzo dziękuję  za miły pomysł i jego przygotowanie.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020r

     W dniu 24 września, na pierwszym zebraniu rodziców  w nowym roku  szkolnym  zostały wybrane tzw. trójki klasowe. Wszyscy przewodniczący rad klasowych  wzięli udział w pierwszym w nowym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, które miało miejsce w tym samym dniu.

     Wybrane zostało  Prezydium Rady Rodziców, w skład którego weszły:

      

     Przewodnicząca – pani Anna Orlik reprezentująca dwie klasy- IVb oraz VIIIa

     Zastępca przewodniczącego – pani Sabina Largat- z klasy VIId

     Skarbnik  - pani Marzena Tober reprezentująca klasę  VIIb

      

     Na spotkaniu zostały przypomniane zapisy zawarte w Regulaminie Rady Rodziców i została ustalona składka na Radę w kwocie 30 zł. Zaproszona na posiedzenie pani mgr Elżbieta Kiper przedstawiła Radzie Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, Plan Pracy Szkoły oraz projekt Planu Finansowego Szkoły. Przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym i Rada Rodziców podjęła uchwały odnośnie tych dokumentów szkoły, co do których wymagana jest ich opinia, także  projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Rada Rodziców wstępnie opracowała również założenia do Planu Pracy na bieżący rok szkolny.

      

     ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     Na okoliczność pożegnania klas VIII, które z racji panującej pandemii i wprowadzenia w związku z tym obostrzeń, nie miały takiego pożegnania jakie zwyczajowo mają w naszej szkole ósmoklasiści, Rada Rodziców postanowiła obdarować wszystkich uczniów klas ósmych drobnym, symbolicznym prezentem.

     Każdy absolwent otrzymał  pamiątkowy kubek …z grafiką szkoły i datą…. tak , by miło wspominali czas spędzony w murach naszej szkoły.

     Inicjatorce pomysłu – pani Ani Orlik bardzo dziękuję za energię i poświęcony czas.

      

     SPOTKANIE  RADY RODZICÓW Z DNIA 4 CZERWCA2020r.

     W dniu 4 czerwca 2020r. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Dyrektora szkoły panią mgr Elżbietę Kiper nowe dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni wolne ustalone we wrześniu ze względu na pandemię koronawirusa i przełożenie egzaminów ósmoklasisty zostały odwołane i były dniami zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rada Rodziców wyraziła również pozytywną opinię w sprawie dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

      

     SPOTKANIE  RADY RODZICÓW Z DNIA 9 STYCZNIA 2020r. PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     W dniu 9 stycznia 2020r. Rada Rodziców przedstawiłasprawozdanie ze swojej działalności w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 i podsumowała podjęte inicjatywy.

      

     SPOTKANIE  RADY RODZICÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2019r.
     Na zebraniu w dniu 26 listopada 2019r. członkowie Rady Rodziców przedstawili przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego. Opiekun Rady Rodziców pani Katarzyna Ręka przekazała informacje o zgromadzonych na Hospicjum „Cordis” środkach higieny przekazanych na ten cel przez społeczność uczniowską. Zostały omówione z członkami Rady rodziców najbliższe propozycje i  plany.

      

     SPOTKANIE  RADY RODZICÓW Z DNIA 7 LISTOPADA 2019r.
     W SPRAWIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

     Na zebraniu z rodzicami w dniu 7 listopada 2019r. Pani dyrektor mgr Elżbieta Kiper przedstawiła zgromadzonym rodzicom przygotowany projekt Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 55, omówiła  zasadność i konieczność wprowadzenia go  w życie. Odbyła się krótka dyskusja na w/w temat.Rada Rodziców jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała regulamin.

     Pani dyrektor mgr Elżbieta Kiper przedstawiała rodzicom klas 8 informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Przedstawiła rodzicom informacje dotyczące zachowania uczniów w szkole oraz o wycieczce do zakładu karnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w dniu 19 listopada 2019 r.

      

     ŚWIĘTOKOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
     Rada Rodziców, w dniu 11 października 2019r. z okazji tego święta niezwykle ciepło pomyślała o wszystkich pracownikach naszej szkoły, zarówno o nauczycielach jak i pracownikach administracji oraz obsługi i przygotowała dla nich kilka przemiłych niespodzianek.

     Na uroczystej akademii wszyscy  zostali obdarowani przez Prezydium Rady Rodziców „magnesami - orderami” w kształcie serduszka z cenną inskrypcją: „Bycie dobrym nauczycielem to wyczyn”.

     W pokoju nauczycielskim na wszystkich  czekał kosz pełen rozmaitych herbat, kawy, by  w przerwach  delektować się  bogactwem ich  smaku i aromatu. Czekały również pyszne wypieki autorstwa naszych kreatywnych mam z Rady Rodziców.

     Radzie Rodziców, a w szczególności paniom: Annie Orlik, Sabinie Largat, Izabeli Pochopień oraz Róży Gajdzie w imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie dziękujemy i gratulujemy pomysłu.

        

      

     SPOTKANIE  RADY RODZICÓW Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2019r.
     W dniu 8 października 2019r. Rada Rodziców przedstawiła ciekawe pomysły do realizacji
     w br. szkolnym.  Rodzice wyrazili chęć ponownego zwrócenia się z pisemną prośbą do  piekarni  „Europejska” o  darowiznę, w postaci pączków, ciasta lub innych słodkości na Dzień Dziecka obchodzony w naszej szkole. Kolejną propozycją jest przygotowanie niespodzianki w związku z Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Rodzice przygotują ciasta oraz elementy dekoracyjne na kiermasze świąteczne, z których środki przeznaczone zostaną na  pomysły i realizację zadań Rady Rodziców. Włączając się w inicjatywę wolontariatu w szkole Rada Rodziców zorganizuje zbiórkę środków pielęgnacyjnych i higienicznych dla hospicjum „Cordis” i przekaże je do hospicjum.

     Rada Rodziców jednogłośnie uchwaliła Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2019r.
     W dniu 24 września 2019r. na pierwszym zebraniu rodziców  w nowym roku  szkolnym  zostały wybrane tzw. trójki klasowe. Wszyscy przewodniczący rad klasowych  wzięli udział w pierwszym w nowym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, które miało miejsce w tym samym dniu. 

     Wybrane zostało  Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą:

     Przewodnicząca – pani Anna Orlik reprezentująca dwie klasy- IIIb oraz VIId

     Zastępca przewodniczącego – pani Izabela Pochopień- z klasy VIIIa

     Skarbnik - pani Sabina Largat reprezentująca klasę  VIIa

     oraz  pani Róża Gajda reprezentująca klasę VIIIb, która będzie wspierała inicjatywy i działania Prezydium Rady.

     Na spotkaniu zostały przypomniane zapisy zawarte w Regulaminie Rady Rodziców.

     Rada Rodziców m.in.pozytywnie uchwaliła Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Szkoły, projekt planu finansowego szkoły oraz projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      

     ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     19 czerwca 2019r. podczas uroczystego zakończenia  roku szkolnego Prezydium Rady Rodziców przekazało na ręce Pani  Dyrektor mgr Elżbiety Kiper kwiaty i  puchar z podziękowaniami dla wszystkich nauczycieli za pracę w roku szkolnym 2018/2019.

     Prócz tego piękny bukiet z podziękowaniami za pracę otrzymała też Pani Ania Płuska - zastępca dyrektora szkoły. Pożegnalnym bukietem i pamiątkową statuetką obdarowana została pani Marzena Hoffmann-Franki, która po dziewięciu latach zakończyła swoją pracę w naszej szkole oraz pan Krzysztof Lasocki, który żegna się z nami… choć chyba nie do końca. Bukiecikiem kwiatów pożegnana została też pani Ania Serafin.

     Ogromną niespodzianką i wielkim zaskoczeniem był dla opiekuna Rady Rodziców pani Katarzyny Ręki kosz słodyczy i piękny własnoręcznie wykonany bukiet różyczek, który przygotowały jako podziękowanie panie z Prezydium Rady.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 10 CZERWCA 2019r.  PODSUMOWUJĄCE PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

     W dniu 10 czerwca 2019r. na ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców  odbyło się podsumowanie działań i inicjatyw, jakie Rada Rodziców podjęła w bieżącym  roku szkolnym.

     Pani Ania Orlik przedstawiła Roczne Sprawozdanie z pracy Rady Rodziców. Przygotowane zostały podziękowania dla Cukierni Europejskiej, która z inicjatywy Rady Rodziców obdarowała nas słodyczami na nasz Dzień Dziecka.

     Rodzice przygotowali także niespodziankę na zakończenie roku szkolnego.

     Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły oraz opiekun Rady Rodziców życząc udanych wakacji serdecznie podziękował wszystkim rodzicom za miłą współpracę, wsparcie i  pomysły.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 29 MAJA 2019r.  W SPRAWIEPROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY

     Na zebraniu z rodzicami w dniu 29 maja 2019r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach pani Elżbieta Kiper przedstawiła procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce, przekazała informację o osobach, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej, przekazała informację o instytucjach, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej, a także poinformowała o przeprowadzeniu przez wychowawców godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej i obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

     Pani dyrektor poinformowała rodziców o utworzeniu formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały dla rodziców celem wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Skrzynka ma kolor żółty, widnieje na niej napis „anonimowa skrzynka na sygnały dla rodziców”, znajduje się przy wejściu do szkoły.

      

     WARSZTATY KULINARNE W PIZZERII DA GRASSO W KATOWICACH

     Z inicjatywy Rady Rodziców, uczniowie po wizycie w muzeum z wielką ochotą wzięli udział w Warsztatach Kulinarnych również sfinansowanych przez naszą Radę Rodziców, które odbyły się w PizzeriiDa Grasso w Katowicach, w dniach 16 i 23 maja 2019r. Zapoznali się z krótką historią powstania pizzy,z podstawowymi składnikami tego włoskiego dania, następnie przystąpili do samodzielnego przygotowania pizzy, by potem razem biesiadować, zwracając uwagę na właściwe zachowanie w restauracji.

      

     WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH

     Nasza Rada Rodziców była inicjatorem i jednocześnie przekazała środki na dwie wycieczki dwóch grup naszych uczniów, które odbyły się w dniach 16 i 23 maja 2019r. do ważnego dla naszego regionu miejsca- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Ponieważ trwają obchody odzyskania niepodległości wizyta w muzeum była istotnym elementem uzmysławiającym naszym uczniom zawiłe losy prowadzące do niepodległości Śląska-miejsca, w którym żyjemy. Uczniowie oglądali film poświęcony okresowi walk powstańczych, kiedy to ważyły się losy tożsamości naszego regionu, z zainteresowaniem podziwiali militaria tego okresu, mundury oraz liczne dokumenty i prasę związaną z trzema powstaniami i plebiscytem.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 4 KWIETNIA 2019r.  W SPRAWIE EGZAMINU OŚMIOKLASISTY, STRAJKU NAUCZYCIELI ORAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD NAUKI

     W dniu 4 kwietnia 2019r. na spotkaniu Rady Rodziców dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnejpani Elżbieta Kiperpoinformowała i zapewniła rodziców uczniów klas 8, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie.Pani Dyrektor poinformowała również rodziców o planowanym strajku nauczycieli od 8 kwietnia 2019 r. Poinformowała także, że wszelkie informacje w związku z organizacją pracy szkoły będą rodzicom przekazywane na bieżąco. Pani dyrektor przekazała również rodzicom informację o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 18.04.2019 r., 19.04.2019 r., 23.04.2019 r., 29.04.2019 r., 30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. W tych dniach istnieje oczywiście możliwość zapewnienia przez szkołę opieki nad uczniami.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 12 MARCA 2019r. W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY NASZEJ SZKOŁY

     W dniu 12 marca 2019r. na spotkaniu Rady Rodziców Pani dyrektor mgr Elżbieta Kiper zaznajomiła rodziców z ewentualną zmianą lokalizacji naszej szkoły, z możliwością przeniesienia jej do budynku przy ul. Oswobodzenia 47 (budynek Gimnazjum nr 14).
     Zebrani rodzice pozytywnie zaopiniowali przeniesienie szkoły do nowego lokum.
      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 5 LUTEGO 2019r.PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     W dniu 5 lutego 2019r. na spotkaniu Rady Rodziców podsumowała pracę w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 i zatwierdziła sprawozdanie ze swojej działalności.
     Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała funkcjonujące długości przerw międzylekcyjnych i organizację przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

      

     BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ

     W dniu 13 grudnia 2018r. tuż przed spotkaniem z rodzicami odbył się szkolny kiermasz świąteczny. Inicjatorką i pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była pani AleksandraŚwierkula, która wraz z dziećmi, przy wydatnej pomocy pani Sylwii Szmurło pomocy nauczyciela przygotowała piękne ozdoby i dekoracje świąteczne. Przygotowanie dekoracji świątecznych wsparła także pani Ania Szoepe. Rada Rodziców aktywnie włączyła się
     w organizację kiermaszu, nasze mamy: pani Ania, pani Sabina i pani Iza upiekły pyszne domowe ciasta i wydatnie pomagały w prowadzeniu stoiska. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie zebrane środki zostały przekazane na dofinansowanie wycieczki na koniec roku szkolnego, która stanowi coroczną nagrodę dla uczniów z najwyższą frekwencją, bardzo dobrym zachowaniem i najlepszymi wynikami
     w nauce.

      

     ŚW.MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

     W dniu św. Mikołaja 6 grudnia w naszej szkole także zjawił się Mikołaj. Prócz słodkiej niespodzianki, którą dostali od Mikołaja uczniowie, Rada Rodziców zafundowała wszystkim naszym dzieciom mikołajkowe czapeczki. Dzięki temu w tym dniu cała szkoła wyglądała mikołajkowo-kolorowo.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 5 LISTOPADA 2018r.

     W dniu 5 listopada 2018r. odbyło się trzecie spotkanie Rady Rodziców. Podczas spotkania rodzice przedstawili  ciekawe pomysły.

     • wysłanie kartek urodzinowych dla autystycznego chłopca, dla którego jest to forma terapii. Jest to odpowiedź na apel mamy. Alan Żyłka mieszka w Sosnowcu, kończy 13 lat w dniu 27 listopada. Każda klasa wykona po jednej kartce,
     • zorganizowanie zbiórki zabawek i słodyczy dla dzieci z hospicjum Cordis,
     • włączenie do współpracy firmy „Malwi” z Katowic,
     • przygotowanie niespodzianki z okazji dnia św. Mikołaja,
     • podsumowanie dotychczasowych działań rodziców – za sprawą inicjatywy rodziców została założona poczta mailowa oraz stworzona została zakładka Rady  Rodziców na internetowej stronie szkoły.

     Wszystkie pomysły zostały jednogłośnie zatwierdzone do realizacji w najbliższym czasie.

      

     ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ …zwane potocznie Dniem Nauczyciela

     Rada Rodziców z okazji tego święta pomyślała o wszystkich pracownikach naszej szkoły, zarówno o nauczycielach, jak i pracownikach administracji i obsługi.

     Na uroczystej akademii wszyscy zostali uhonorowani niczym laureaci otrzymując z rąk rodziców pamiątkowe medale.

     W pokoju nauczycielskim na wszystkich czekały pyszne wypieki autorstwa naszych kreatywnych mam z Rady Rodziców.

     Radzie Rodziców, a w szczególności paniom: Annie Orlik, Sabinie Szewczyk i Izabeli Pochopień  w imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie dziękujemy i gratulujemy pomysłu.

                                                                                            

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018r.

     W dniu 1 października 2018r. na drugim spotkaniu z Radą Rodziców rodzice przedstawili  ciekawe pomysły do realizacji w tym roku szkolnym, między innymi zwrócenie się z pisemną prośbą do  kilku piekarni o  darowiznę, w postaci pączków, ciasta, innych słodkości na różne uroczystości obchodzone w szkole. Założenie poczty elektronicznej Rady Rodziców w naszej szkole w celu usprawnienia komunikacji między rodzicami oraz stworzenie zakładki Rady Rodziców na oficjalnej stronie szkoły, by tam umieszczać aktualne informacje związane z działaniami podejmowanymi przez Radę Rodziców.

     Wszystkie propozycje ujęte zostały w Planie  Pracy Rady Rodziców, który uchwalony został jednogłośnie. Jego zapisy przedstawiamy poniżej.

     Opiekun Rady Rodziców przedstawił także rodzicom aktualne przepisy Prawa Oświatowego, w myśl których, do komisji konkursowej organizowanej przez organ prowadzący szkołę w celu wyboru nowego dyrektora naszej szkoły, między innymi należy wybrać dwóch przedstawicieli z Rady Rodziców.

     W trybie głosowania jawnego wyłoniono p. Annę Orlik oraz p. Izabelę Pochopień jako przedstawicieli Rady Rodziców do komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły. Została podjęta w tej sprawie uchwała.

      

     SPOTKANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018r.

     W dniu 24 września 2018r. na pierwszym zebraniu rodziców  w nowym roku  szkolnym  zostały wybrane tzw. trójki klasowe. Wszyscy przewodniczący rad klasowych  wzięli udział w pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, które miało miejsce w tym samym dniu.

     Wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą:

     Przewodnicząca – pani Anna Orlik reprezentująca dwie klasy- IIIb oraz VIb

     Zastępca przewodniczącego – pani Izabela Pochopień- z klasy VIIa

     Skarbnik  - pani Sabina Szewczyk reprezentująca klasę  VIa

      

     Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 24 września 2018r. uchwalony został  Regulamin Rady Rodziców.

     Rada Rodziców m.in.pozytywnie uchwaliła Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Szkoły, projekt planu finansowego szkoły oraz projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.