• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach

    mgr Elżbieta Kiper

    W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w poniedziałki od 14.00 do 15.30    Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach

    mgr Katarzyna Janicka