liczba odwiedzin: 703096
Niedziela 28.02.2021

E - DZIENNIK

Profil naszej szkoły

                         

 

Dofinasowanie do opieki nad dzieckiem             

Jeżeli :

 •  jesteś rodzicem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym,
 •  posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola/żłobka
   lub ponosisz inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem,
 • jesteś aktywny/aktywna zawodowo.

 Zapytaj o możliwość uzyskania dofinasowania do kosztów opieki nad dzieckiem
 ze  środków PRFON
.

 

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 01 w godzinach:

w poniedziałek od 12 30 do 1700

od wtorku do piątku od 8 00 do 1200.

 

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej
SOW – www.pfron.org.pl (posiadając podpis elektroniczny lub profil zaufany).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Osób Niepełnosprawnych pod nr telefonu     32-251-00-87 wew. 177 lub znajdują się na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021  roku.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
  ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
  40-384, Katowice
 • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć