• Jak to się zaczęło?

    • Historia szkolnictwa specjalnego w Szopienicach, według dostępnych źródeł, sięga roku 1913.

     Niewiele wiemy o funkcjonowaniu szkoły w tamtych czasach.

     Prawdopodobnie do roku szkolnego 1937/1938 Szkoła Podstawowa Specjalna mieściła się w zabytkowym budynku z 1857 roku.

     Udokumentowane (jedyną z okresu przedwojennego księgą uczniów) dzieje naszej szkoły sięgają 1936 roku, kiedy to nowy rok szkolny zaczynało w niej 99 uczniów. 22 września roku szkolnego 1937/1938 szkoła rozpoczęła pracę w budynku, w którym funkcjonuje do dzisiaj.

     W 1939 roku odbyła się pierwsza wizytacja, która wypadła dla szkoły bardzo pomyślnie.

     II wojna światowa przerwała na lata funkcjonowanie placówki, w której w czasie okupacji mieściła się przychodnia zdrowia.

     Po zakończonej wojnie, 1 marca 1946 roku, szkoła zaczęła się odradzać.

     W pierwszym po wojnie roku szkolnym utworzona została zaledwie jedna klasa, do której uczęszczało
     8 dziewcząt i 15 chłopców. Klasa ta pracowała na trzech poziomach, bez jakiejkolwiek bazy materialnej

     i pomocy dydaktycznych.

     Ale już w roku 1948 szkoła otrzymała dotację państwową, dzięki której powstała biblioteka szkolna i pracownie. Wtedy też zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

     W roku 1960 Szopienice włączono do Katowic i od tej pory szkoła znajduje się w obrębie miasta Katowice.

     Osobą, która w tamtym czasie włożyła wiele pracy i wysiłku w rozwój naszej szkoły był pierwszy po wojnie kierownik - pan Paweł Chmieliński. Kolejno szkołą kierowali: pani Celina Bugaj, mgr Maria Kurzeja (1974 – 1985), mgr Stanisława Kubik (1985 – 1987), mgr Grażyna Badura (1987 – 2009), mgr Alina Ossolińska (2009 – 2018) oraz mgr Elżbieta Kiper, pełniąca aktualnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej w Katowicach.

     Szkoła ulegała ciągle pozytywnym przeobrażeniom. Z każdym rokiem poziom pracy podnosił się. Zdobywaliśmy życzliwość i uznanie rodziców, władz miasta i zakładów pracy, które wówczas pełniły niebagatelną rolę, wspomagając finansowo i materialnie szkoły i placówki oświatowe.

     Reforma oświaty z 1 września 1999 roku przekształciła dotychczasową ośmioklasową Szkołę Podstawową Specjalną nr 55 w sześcioklasową szkołę podstawową, natomiast uchwałą Rady Miasta Katowice powołane zostało Gimnazjum Specjalne nr 3. Obie szkoły zaczęły funkcjonować w ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Katowicach.

     Obecnie wewnątrz starego, pamiętającego początek ubiegłego stulecia budynku mieszczą się systematycznie odnawiane, wyremontowane i coraz nowocześniejsze pomieszczenia.

     Uczniowie mają swoje klasy na czterech kondygnacjach: od parteru po trzecie piętro.

     W części piwnicznej budynku znajduje się bardzo dobrze wyposażona siłownia, która powstała z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego.

     Na parterze mieści się świetlica szkolna, w której już od wczesnych godzin porannych gromadzą się uczniowie. Tuż obok znajduje się pracownia techniczna bogato wyposażona w niezbędne narzędzia i sprzęt. Także na parterze są trzy klasy lekcyjne, z których jedna, pełna kolorowych zabawek, pomocy dydaktycznych, z miejscem na chwile odpoczynku, służy naszym najmłodszym uczniom. Tutaj mieści się również zawsze dostępny dla dzieci i rodziców gabinet naszego szkolnego psychologa i pedagoga.

     Na piętrze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora oraz biblioteka szkolna z pokaźnym księgozbiorem, nieustannie wzbogacanym o nowe woluminy, z czasopismami dla najmłodszych, młodzieży i nauczycieli. Tuż obok mieści się pracownia informatyczna, która jest bardzo chętnie odwiedzana przez uczniów, nie tylko na zajęciach dydaktycznych. Na piętrze znajduje się również pracownia gospodarstwa domowego, dwie sale lekcyjne, gabinet higienistki i niewielka, ale funkcjonalna i świetnie wyposażona sala gimnastyczna.

     Na drugim piętrze mieszczą się: sala lekcyjna, pracownia wielozmysłowego poznania świata oraz sala EEG Biofeedback. Trzecia kondygnacja mieści się w dwóch skrzydłach budynku. W jednym znajduje się sala lekcyjna oraz pracownia plastyczno-techniczna, wyposażona w piec ceramiczny. W drugim zaś bogato wyposażone trzy sale lekcyje.

     Oblicze naszej placówki zmieniało się z roku na rok, a wnętrze szkoły, po wielu przeobrażeniach, stało się nowoczesne, wygodne i przyjazne dla naszych uczniów, którzy chętnie spędzają tu czas również po lekcjach, korzystając z zajęć popołudniowych prowadzonych w ramach programu profilaktycznego "Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie", a także uczestnicząc w corocznej akcji "Ferie w mieście" czy "Lato w mieście".