• Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

    • Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!” realizowany jest w celu lepszego poznania historii najnowszej. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców - uczniów i nauczycieli szkół podstawowych
     i ponadpodstawowych województwa śląskiego.  Głównym celem projektu  jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz uświadomienia tego co działo się przed 4-rema dekadami.

     W ramach projektu uczniowie  naszej szkołybędą uczestniczyli w prezentacji filmu pt. „Nie zabierajcie nam mamy”, konkursach oraz zwiedzą wirtualną wystawę związaną z Kopalnią Wujek i tragicznymi wydarzeniami w grudniu 1981.

      

     Szczegółowy przebieg realizacjiprojektu w SP nr 55„GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!”

      

     Cel realizacji: przekazanie informacji o wydarzeniach sprzed 40 lat - z grudnia 81 kolejnym pokoleniom, pamięć o stanie wojennym w Polsce i jego ofiarach,  odszukanie świadków historii oraz aktywizacja społeczności szkolnej  w zakresie poznania historii regionu i kraju. 

     Czas realizacji: październik- grudzień 2021r

     Koordynator realizacji: Edyta Uchnast

     Zadania do realizacji w naszej szkole

     1. Obejrzenie z klasami na godzinach wychowawczych lub zajęciach edukacyjnych fragmentu filmu „Nie zabierajcie mi mamy”. https://www.youtube.com/watch?v=4Fc5MWqv3LA.Cały film znajduje się na stronie głównej projektu http://pamiec81.pl/
     2. Wykonanie przez klasy plakatu związanego z tematyką projektu. Hasło przewodnie
      „13.12.81 pamiętamy”
     3. Wykonanie dekoracji tematycznej na szkolnym korytarzu oraz wyeksponowanie plakatu informacyjnego organizatora projektu.
     4. Wykonanie mini-ekspozycji patriotycznej związanej z wydarzeniami sprzed 40-lat
     5. Wirtualny spacer po miejscu związanym z wydarzeniami stanu wojennego Kopalnią Wujek https://www.ai360.pl/panoramy/590,izba-pami%C4%99ci-kopalni-wujek-w-katowicach oraz obejrzenie prezentacji
     6. Przeprowadzenie lekcji języka polskiego i historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych projektu.
     7.  Umieszczenie  informacji o przystąpieniu do realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.
     8. Udział w konkursach  – uczniowie, udział w wykładach – nauczyciele.

      

     Dokumentowanie przebiegu projektu: zapisy w dzienniku vulcan, w rubryce wydarzenia lub w tematyce lekcji informacji o przeprowadzonych zajęciach, robienie dokumentacji fotograficznej z pracy uczniów, dostarczenie do koordynatora plakatów wykonanych przez klasy.

     Dokładne informacje znajdują się http://pamiec81.pl/index.php/o-projekcie/

     Info dodatkowe: szkoła po realizacji projektu otrzyma certyfikat.

        

     Udział w wykładach w ramach projektu

     6 października 2021r. nauczyciel historyk wziął udział w wykładzie w formie online w ramach projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! 
     Temat wykładu: Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”.