• Zajęcia Socjoterapeutyczne

    • Podczas zajęciach socjoterapeutycznych uczniowie wykonują ćwiczenia  w formie gier i zabaw, uczą poprzez doświadczanie i przeżywanie. Mają na celu wyposażyć uczniów w praktyczne umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych, pokazać, jak lepiej współżyć z ludźmi. Ćwiczenia grupowe wykonywane w ramach zajęć pełnią także funkcję integracyjną i mają na celu polepszyć funkcjonowanie klasy jako grupy.

     W ramach zajęć socjoterapeutycznych ćwiczymy takie umiejętności, jak:

     • skuteczne porozumiewania się.

     • rozwiązywanie problemów.

     • podejmowanie decyzji.

     • twórcze myślenie.

     • empatię.

     • radzenie sobie z emocjami.

     • radzenie sobie ze stresem.

     • asertywność.

     • umiejętności interpersonalne.