• Wyjeżdżamy...

    • Od wielu lat organizowane są przez naszą szkołę dwutygodniowe wyjazdy śródroczne, czyli "Zielona Szkoła". Jest to uzupełnienie programu edukacyjnego realizowanego w naszej szkole. Zawiera w sobie takie elementy edukacji, których nie da się zrealizować w klasie:

     - wędrówki po ścieżkach dydaktycznych,

     - wycieczki szlakami turystycznymi połączone z edukacją historyczną regionu,

     - plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne.

     Daje to naszym uczniom możliwość poznania pięknych regionów naszego kraju z uwzględnieniem ich geograficznych, kulturowych i przyrodniczych różnic.

     Zielona Szkoła jest doskonałą formą nauki i wypoczynku. Uczy ona również samodzielności, zaradności i współdziałania w grupie. Z pewnością są to umiejętności przydatne w dorosłym życiu.

     Wyjazd ucznia na "Zieloną Szkołę" nie zależy od jego wieku- z możliwości wyjazdu może skorzystać każdy uczeń szkoły.

     Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i nauczycielom organizującym wyjazdy uczestnictwo w "Zielonej Szkole" jest dla uczniów jedynie częściowo odpłatne.

     Źródła finansowania wyjazdu śródrocznego uczniów, tzw. "zielonej szkoły" są następujące:

     1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (środki finansowe są przeznaczane na profilaktykę i edukację ekologiczną);

      

     2.  Urząd Miasta Katowice (środki finansowe są przeznaczane na zakwaterowanie, wyżywienie i transport)