• Szkolny zestaw podręczników

    • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

     OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     KLASA IIa

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Edukacja

     wczesnoszkolna

     Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-3

      

     Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz-Malinowska, Marzena Kołaczyńska, Jadwiga Hanisz

     WSiP

     815/2/2018
      

      

     Edukacja

     wczesnoszkolna

     Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 4,5

     Jolanta Dymarska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Aldona Danielewicz-Malinowska, Marzena Kołaczyńska, Jadwiga Hanisz

     WSiP

     815/4/2018

     Język angielski

     New English Adventure. Podręcznik. Poziom 2

      

     English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

     Via Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz

     Wydawca: Pearson

     819/2/2018

     Religia KL III

     Odkrywam Królestwo Boże

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

     Jedność

     AZ-12-01/18-KI-4/20

     KLASA IVa

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

      

     NOWE Słowa na start! 4; ćwiczenia

     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

      

      

      

      

      

     Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

     Nowa Era

      

      

      

      

     Nowa Era

     907/1/2017

      

      

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

     Nowa Era

     877/1/2020/z1

      

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans ; J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia

     M. Braun, A.

     Markowska , M.

     Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

     Przyroda

     Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

      

     Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

     Nowa Era

     863/2019/z1

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/1/2017

     Technika

     Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era

     295/1/2017

     Muzyka

     Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/1/2017

      

      

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej

     red. Teresa Król

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/1/2017

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/1/2022/z1

     Religia KL IV

     Miejsce pełne Bogactwa.

     ks. K. Mielnicki, 

     Jedność

     AZ-21-02/12-KI-1/12

      

     KLASA Va

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

      

     NOWE Słowa na start! 5; ćwiczenia

     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

      

      

      

      

      

     Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

     Nowa Era

      

      

      

      

      

     Nowa Era

     907/2/2018

      

      

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Grzegorz Wojciechowski

     Nowa Era

     877/2/2018

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans ; J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 5 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia

     M. Braun, A.

     Markowska , M.

     Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

      

      

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Marian Sęktas, Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/1/2018

     Geografia

      

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
      

     Nowa Era

     906/1/2018

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/2/2018

     Technika

     Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era

     295/2/2018

     Muzyka

     Lekcje muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/2/2018

      

      

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej

     T. Król,K. Maśnik, G. Węglarczyk

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/2/2021/z1

     Religia kl V

     Szczęśliwi, którzy szukają prawdy      

     Red.Ks.K. Mielnicki;E. Kondrak.

     JEDNOŚĆ  

     AZ-21-01/20KL/2/20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KLASA Vb

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

      

     NOWE Słowa na start! 5; ćwiczenia

     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

      

      

      

      

      

     Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

     Nowa Era

      

      

      

      

      

     Nowa Era

     907/2/2018

      

      

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Grzegorz Wojciechowski

     Nowa Era

     877/2/2018

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans ; J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 5 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia

     M. Braun, A.

     Markowska , M.

     Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

      

      

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Marian Sęktas, Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/1/2018

     Geografia

      

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

     Nowa Era

     906/1/2018

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/2/2018

     Technika

     Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era

     295/2/2018

     Muzyka

     Lekcje muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/2/2018

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej

     T. Król,K. Maśnik, G. Węglarczyk

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/2/2021/z1

     Religia kl V

     Szczęśliwi, którzy szukają prawdy      

     Red.Ks.K. Mielnicki;E. Kondrak.

     JEDNOŚĆ  

     AZ-21-01/20KL/2/20

      

      

      

     KLASA VI a

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     zeszyt ćwiczeń

     Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

     Nowa Era

     907/3/2019

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

     Nowa Era

     877/3/2019

     Język angielski

     Starland 2

     V. Evans ; J. Dooley

     Express Publishing

     860/2/2018

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

     Ćwiczenia

     M. Braun,

      A. Mańkowska,

     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/3/2019

      

     Geografia

      

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

     Nowa Era

     906/2/2019

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/2/2019

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/3/2018

     Technika

     Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era

     295/3/2019

     Muzyka

     Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

     Monika Gromek,

     Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/3/2019

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej

     Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/3/2019

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/3/2022/z1

     Religia kl VI

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     Jedność

     AZ-22-01/20-KI-4/21

      

     KLASA VI b

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     zeszyt ćwiczeń 

     Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

     Nowa Era

     907/3/2019

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

     Nowa Era

     877/3/2019

     Język angielski

     Starland 2

     V. Evans ; J. Dooley

     Express Publishing

     860/2/2018

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

     Ćwiczenia

     M. Braun,

      A. Mańkowska,

     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/3/2019

      

     Geografia

      

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

     Nowa Era

     906/2/2019

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      

     Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/2/2019

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/3/2018

     Technika

     Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era

     295/3/2019

     Muzyka

     Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

     Monika Gromek,

     Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/3/2019

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej

     Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/3/2019

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/3/2022/z1

     Religia

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     Jedność

     AZ-22-01/20-KI-4/21

      

      

     KLASA VIIA

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Funkcjonowanie społeczne i osobiste

      

     - Pewny start G. Moja książka

     - Pewny start G. Codziennik. Funkcjonowanie 1

     - Pewny start G. Codziennik. Funkcjonowanie 2

     - Pewny start G. Codziennik. Funkcjonowanie 3

      

      

     Materiały ćwiczeniowe:

     -Pewny start. Poziom G. Karty pracy jesień, zima

     - Pewny start. Poziom G. Karty pracy wiosna, lato

     Praca zbiorowa

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Praca zbiorowa

     Nowa Era

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nowa Era

     Materiały edukacyjne:

     Wydanie  2023

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Materiały ćwiczeniowe:

     Wydanie: 2023

     Zajęcia rozwijające komunikowanie się

     - Pewny start G. Codziennik. Komunikacja 1

     - Pewny start G. Codziennik. Komunikacja 2

      

     Praca zbiorowa

     Nowa Era

     Materiały edukacyjne:

     Wydanie  2023

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     - Pewny start G. Codziennik szkolny.

     Kreatywność

     Praca zbiorowa

     Nowa Era

     Materiały edukacyjne:

     Wydanie  2023

     Religia kl VII

     Szczęśliwi, którzy czynią dobro.

     Mielnicki Krzysztof, Kondrak Elżbieta,

     Jedność

     AZ-23-01/20-KI-10/22

      

      

     KLASA VII b

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

      

      

     Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Joanna Kostrzewa, Joanna Krzemińska

     Nowa Era

     907/4/2020

     Język niemiecki

     Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
      

     Ewa Kościelniak-Walewska

     Nowa Era

     1096/1/2020

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     i ćwiczenia

     Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

     Nowa Era

     877/4/2020/z1

     Język angielski

     Smart Time 1 -

     Virginia Evans, Jenny Dooley

     Express Publishing

     860/4/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 7 ( nowe wydanie) +

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

     Nowa Era

     875/4/2020/z1

     Geografia

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

      

     Nowa Era

     906/3/2023/z1

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Małgorzata Jefimow

     Nowa Era

     844/3/2020/z1

      

     Chemia

     Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7

     Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era

     785/1/2023/z1

     Fizyka

     Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

     Nowa Era

     885/1/2017

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

     Nowa Era

     903/4/2020/z1

     Muzyka

     Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/4/2020/z1

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/4/2020/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

     red. Teresa Król
      

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/4/2017
      

     Religia

     Szczęśliwi, którzy czynią dobro.

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,

     JEDNOŚĆ

     AZ-23-01/20-KI-10/22

      

     KLASA VII c

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

      

      

     Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Joanna Kostrzewa, Joanna Krzemińska

     Nowa Era

     907/4/2020

     Język niemiecki

     Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
      

     Ewa Kościelniak-Walewska

     Nowa Era

     1096/1/2020

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     i ćwiczenia

     Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

     Nowa Era

     877/4/2020/z1

     Język angielski

     Smart Time 1 -

     Virginia Evans, Jenny Dooley

     Express Publishing

     860/4/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 7 ( nowe wydanie) +

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

     Nowa Era

     875/4/2020/z1

     Geografia

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      

     Zeszyt ćwiczeń

     Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

      

     Nowa Era

     906/3/2023/z1

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Małgorzata Jefimow

     Nowa Era

     844/3/2020/z1

      

     Chemia

     Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7

     Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era

     785/1/2023/z1

     Fizyka

     Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

     Nowa Era

     885/1/2017

     Plastyka

     Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

     Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

     Nowa Era

     903/4/2020/z1

     Muzyka

     Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/4/2020/z1

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/4/2020/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

     red. Teresa Król
      

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/4/2017
      

     Religia

     Szczęśliwi którzy czynią dobro.

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,

     JEDNOŚĆ

     AZ-23-01/20-KI-10/22

      

     KLASA VIII a

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE! Słowa na start. Klasa 8.

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

      

      

      

     Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

     Nowa Era

     907/5/2021z1

     Język niemiecki

     Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Ewa Kościelniak-Walewska

      

     Nowa Era

     1096/2/2021

      

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

     Nowa Era

     877/5/2021/z1
      

     WOS

     Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

     Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

     Nowa Era

     874/2021/z1

     EDB

     Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

     Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

     WSiP

     923/2018

     Język angielski

     Smart Time 2

     V. Evans – J. Dooley

     Express Publishing

     860/5/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

     Nowa Era

     875/5/2021/z1

     Geografia

     Planeta Nowa 8

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

     Nowa Era

     906/4/2021/z1

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

     Nowa Era

     844/4/2021/zl

     Chemia

     Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     ćwiczenia

     Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era

     785/2/2018

     Fizyka

     Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

     Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

     Nowa Era

     885/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/5/2021/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej

     Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk (pod red. Teresy Król)

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/5/2018

     Religia kl VIII

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-32-01/13-KI-4/14

     Doradztwo zawodowe

      

      

      

      

      

     KLASA VIII b (Olaf)

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE! Słowa na start. Klasa 8.

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

      

      

      

     Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

     Nowa Era

     907/5/2021z1

     Język niemiecki

     Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Ewa Kościelniak-Walewska

      

     Nowa Era

     1096/2/2021

      

     Historia

     Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

     Nowa Era

     877/5/2021/z1
      

     WOS

     Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

     Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

     Nowa Era

     874/2021/z1

     EDB

     Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

     Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

     WSiP

     923/2018

     Język angielski

     Smart Time 2

     V. Evans – J. Dooley

     Express Publishing

     860/5/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

     Nowa Era

     875/5/2021/z1

     Geografia

     Planeta Nowa 8

     Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

     Nowa Era

     906/4/2021/z1

     Biologia

     Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

     Nowa Era

     844/4/2021/zl

     Chemia

     Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     ćwiczenia

     Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era

     785/2/2018

     Fizyka

     Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

     Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

     Nowa Era

     885/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/5/2021/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej

     Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk (pod red. Teresy Król)

     Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"

     920/5/2018

     Religia kl VIII

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-32-01/13-KI-4/14

     Doradztwo zawodowe

      

      

      

      

      

     KLASA VIII c (Marcin, Maurice, Aleksander)

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Funkcjonowanie społeczne i osobiste

      

     - Pewny Start. Moja codzienność. Karty pracy Jesień.

     -Pewny Start. Moja codzienność. Wiosna, lato. Karty pracy

     - Pewny Start. Moja codzienność. Zima.  Karty pracy

      

     - Funkcjonowanie psychofizyczne. Funkcjonowanie społeczne 2. Materiały ćwiczeniowe

      

     - Funkcjonowanie psychofizyczne. Percepcja słuchowa 2. Materiały ćwiczeniowe

     Pouch Monika, Szczęsna Dorota, Ekert Marcin

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Opracowanie zbiorowe

      

      

      

      

      

     Opracowanie zbiorowe

     Nowa Era

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nowa Era

      

      

      

      

      

      

     Nowa Era

      Materiały ćwiczeniowe

     Wydanie: 2022

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wydanie: 2023

      

      

      

      

      

      

      

     Wydanie:2023

      

      

      

      

     Zajęcia rozwijające komunikowanie się

     - Pakiet rozwijający komunikowanie się

     Anna Jarosz – Bilińska, Jacek Stojanowski

     Harmonia

     Wydanie: 2020r.

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     - Plastyka, technika. Pakiet Pewny Start. Mój dobry rok

     Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna, Szostak Barbara, Klaro-Celej Lidia

     Nowa Era

     Wydanie: 2016r.

     Religia

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     Jedność

     AZ-32-01/13-KI-4/14