• Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka

        • "Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka" to program nauki bezpiecznych zachowań dla dzieci i młodzieży.

           Do celów - Miejskiego programu profilaktycznego  "Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka" należy ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych,zapobieganie zagrożeniom raz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.