• Idea Kampanii

    •  

     Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W 2021 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł były organizowane pod hasłem: "W poszukiwaniu szczęścia". W roku 2022 działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł są realikzowane pod hasłem „Nie czas na nudę”.

     Programem objęte są wszystkie klasy szkoły podstawowej. Zajęcia zorganizowane są w formie warsztatów  dla uczniów w trzech grupach wiekowych z wykorzystaniem gotowych scenariuszy i kart pracy.

     Celem kampanii ZTU jest zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego.