• Wychowanie do życia w rodzinie

        • Na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie rozmawia się również o cyberprzemocy ; stalkingu i innych rzeczach związanych z Internetem. W związku z tym poniżej przedstawiam przykładowe ćwiczenia związane z tą tematyką.