• EEG Biofeedback

        •  Zajęcia EEG Biofeedback są nowoczesną metodą neuroterapii instrumentalnej, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest  to metoda zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki.