• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
     1.  

     Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     01 września 2022r. (czwartek), godz. 9.00

     1.  

     Zebranie rodziców – wybory rad klasowych

     19 września 2022r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Zebranie Rady Rodziców

     19 września 2022r. (poniedziałek), godz. 17.00

     1.  

     Zebranie rodziców – sprawy bieżące

     24 października 2022r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Zebranie rodziców – przew. oceny śródroczne, nkl.

     05 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 – 31 grudnia 2022r.

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

     3 stycznia 2023r. (wtorek), godz.09.10

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

     4 stycznia 2023r. (środa), godz.09.10

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z języka obcego

     5 stycznia 2023r. (czwartek), godz. 09.10

     1.  

     Zebranie rodziców – oceny śródroczne, nkl., podsumowanie półrocza

     12 stycznia 2023r. (czwartek), godz.16.30

     1.  

     Ferie zimowe

     16 stycznia – 29 stycznia 2023r.

     1.  

     Zebranie rodziców – sprawy bieżące

     20 marca 2023r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Wiosenna przerwa świąteczna

     06 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

     1.  

     Zebranie rodziców - przewidywane oceny roczne, nkl.

     09 maja 2022 r. (wtorek), godz. 16.30

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

     23 maj 2023r. (wtorek)godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z matematyki

     24 maj 2023r. (środa) godz.9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

     25 maj 2023r. (czwartek) godz.9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – termin dodatkowy

     12 czerwiec 2023r. (poniedziałek), godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z matematyki - termin dodatkowy

     13 czerwiec 2023r.  (wtorek), godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka obcego - termin dodatkowy

     14 czerwiec 2023r. (środa), godz. 9.00

     Swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasiści będą mogli poznać 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach otrzymają 6 lipca.

     1.  

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     23 czerwca 2023r. (piątek), godz. 9.00

     1.  

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

      

     Wyznaczone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

     1. 31 października 2022r. (poniedziałek) przed 1 listopada 2022r.
     2. 2 maja 2023r. (wtorek) po Święcie Pracy 1 Maja
     3. 9 czerwca 2023r. (piątek) dzień po Bożym Ciele