• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      

     1.  

     Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     04 września 2023r. (poniedziałek), godz. 9.00

     1.  

     Zebranie rodziców – wybory rad klasowych

     18 września 2023r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Zebranie Prezydium Rady Rodziców

     18 września 2023r. (poniedziałek), godz. 17.00

     1.  

     Zebranie rodziców – sprawy bieżące

     23 października 2023r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Zebranie rodziców – przew. oceny śródroczne, nkl.

     13 grudnia 2023r. (środa), godz. 16.30

     1.  

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 – 31 grudnia 2023r.

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

     9 stycznia 2024r. (wtorek), godz. 09.10

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

     10 stycznia 2024r. (środa), godz. 09.10

     1.  

     Próbny egzamin ósmoklasisty z języka obcego

     11 stycznia 2024r. (czwartek), godz. 09.10

     1.  

     Zebranie rodziców – oceny śródroczne, nkl., podsumowanie półrocza

     25 stycznia 2024r. (czwartek), godz. 16.30

     1.  

     Ferie zimowe

     29 stycznia – 11 lutego 2024r.

     1.  

     Zebranie rodziców – sprawy bieżące

     18 marca 2024r. (poniedziałek), godz. 16.30

     1.  

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca – 2 kwietnia 2024r.

     1.  

     Zebranie rodziców - przewidywane oceny roczne, nkl.

     9 maja 2024r. (czwartek), godz. 16.30

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

     14 maj 2024r. (wtorek) godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z matematyki

     15 maj 2024r. (środa) godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

     16 maj 2024r. (czwartek) godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – termin dodatkowy

     10 czerwiec 2024r. (poniedziałek), godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z matematyki - termin dodatkowy

     11 czerwiec 2024r.  (wtorek), godz. 9.00

     1.  

     Egzamin ósmoklasisty z języka obcego - termin dodatkowy

     12 czerwiec 2024r. (środa), godz. 9.00

     1.  

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     21 czerwca 2024r. (piątek), godz. 9.00

     1.  

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

      

     1. 30 października 2023r. (poniedziałek) przed 1 listopada
     2. 31 października 2023r. (wtorek) przed 1 listopada
     3. 2 maja 2024 r. (czwartek) po Święcie Pracy 1 Maja
     4. 31 maja 2024 r. (piątek) dzień po Bożym Ciele