• Podręczniki dla uczniów

    •  

     Od ubiegłego roku nasza szkoła została włączona do rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” . Dzięki temu w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 udało nam się sfinansować zakup nowych podręczników dla wszystkich uczniów spełniających kryterium określone Rozporządzeniem.

     Warunkiem uzyskania dofinansowania  jest złożenie wniosku przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

     Wszelkiej pomocy merytorycznej i informacji w zakresie wypełniania wniosków i kompletowania dokumentów udziela pedagog szkolny.