Zielona Szkoła

Wyjeżdżamy...

Od wielu lat organizowane są przez naszą szkołę dwutygodniowe wyjazdy śródroczne, czyli "Zielona Szkoła". Jest to uzupełnienie programu edukacyjnego realizowanego w naszej szkole. Zawiera w sobie takie elementy edukacji, których nie da się zrealizować w klasie:

- wędrówki po ścieżkach dydaktycznych,

- wycieczki szlakami turystycznymi połączone z edukacją historyczną regionu,

- plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Daje to naszym uczniom możliwość poznania pięknych regionów naszego kraju z uwzględnieniem ich geograficznych, kulturowych i przyrodniczych różnic.

Zielona Szkoła jest doskonałą formą nauki i wypoczynku. Uczy ona również samodzielności, zaradności i współdziałania w grupie. Z pewnością są to umiejętności przydatne w dorosłym życiu.

Wyjazd ucznia na "Zieloną Szkołę" nie zależy od jego wieku- z możliwości wyjazdu może skorzystać każdy uczeń szkoły.

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i nauczycielom organizującym wyjazdy uczestnictwo w "Zielonej Szkole" jest dla uczniów jedynie częściowo odpłatne.

Źródła finansowania wyjazdu śródrocznego uczniów, tzw. "zielonej szkoły" są następujące:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (środki finansowe są przeznaczane na profilaktykę i edukację ekologiczną);

 

2.  Urząd Miasta Katowice (środki finansowe są przeznaczane na zakwaterowanie, wyżywienie i transport)
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć