• Pomagamy z uśmiechem

    •                                                                                                                       

     Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Fundacja Pomocy Dzieciom "Pomagamy z Uśmiechem".

     Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Inicjatorem akcji w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. 

     Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucamy ich więc z innymi odpadami do śmieci tylko zbieramy i przynosimy do szkoły.

     Zebrane nakrętki zostają odebrane przez Fundację, a następnie odsprzedane firmie recyklingowej, a wszystkie zebrane środki są skierowane na pomoc potrzebującym dzieciom.

     Misją  Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu.

     Fundacja kieruje swoją pomoc wyłącznie do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia.

     Informacje na temat aktualnej zbiórki podane są na stronie głównej Fundacji: www.pomagamyzusmiechem.org

     Akcja trwa nieprzerwanie i nie przewidujemy jej zakończenia smiley

     Koordynatorką akcji w naszej szkole jest Pani Grażyna Badura, która mobilizuje uczniów i rodziców do zbierania nakrętek, a także zajmuje się ich transportem do siedziby Fundacji.