• Zajęcia umuzykalniające

    • Zapewnienie efektywności w edukacji muzycznej dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój mózgu oraz układu nerwowego. Wszelkie badania dowodzą o istocie roli, jaką spełnia muzyka w życiu i kształtowaniu się młodego człowieka, a w szczególności osoby z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czy też niepełnosprawnościami. Dostarczanie dużej ilości wszelkich muzycznych bodźców wywiera pozytywny wpływ na globalny rozwój każdego dziecka. Pobudzając przy tym wszystkie obszary rozwojowe: intelektualny, motoryczny, społeczny, emocjonalny, językowy (w tym pisanie i czytanie). Muzyka jest wspaniałym narzędziem, które przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

      

     Zajęcia umuzykalniające prowadzone są przy wykorzystaniu międzynarodowego modelu metod i podejścia w muzykoterapii tj.:

     • Creative Music Thrapy – muzykoterapia kreatywna oparta o znajdowanie potencjału twórczego człowieka.
     • Analitical Music Therapy – muzykoterapia analityczna oparta o sesje indywidualne.
     • Behavioral Music Therapy – muykoterapiabehavioralna koncentrująca się  na podjęciu programu korekcyjnego, uwzględniając wpływ środowiska.
     • Benenzon Music Therapy – muzykoterapia Benenzona ukierunkowana na komunikację z innymi ludźmi, relacje niewerbalne. Pomoc przy uwolnieniu się od przykrych doświadczeń, rozładowaniu emocji poprzez dźwięki, muzykę, gest, mimikę, czas i przestrzeń.
     • Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM) Macieja Kieryła (metoda grupowa)
     • Wizualizacja kierowania muzyką – stymulowanie wyobraźni.

      

     Ponadto uczniowie podczas zajęć uczą się poprawnej emisji głosu oraz gry na wybranych instrumentach muzycznych tj.:

     • Bębny afrykańskie (djembe)
     • Gitara
     • Pianino
     • Flet prosty
     • Boomwhackers
     • wybrane perkusjonalia

      

     Ponadto wykorzystanie urządzeń multimedialnych podczas zajęć stwarza możliwości:

     • Gry na wirtualnych instrumentach
       

     • Komponowania muzyki poprzez wykorzystanie zapisu nutowego, korygowanie na bieżąco linii melodycznej oraz rytmu, tworzenie piosenek
       

     • Rozwijania kreatywności poprzez tworzenie własnych projektów instrumentów muzycznych, strojów historycznych, ludowych, futurystycznej wizji muzyki.

     • Zastosowania elementów choreoterapii – ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem układów synchronicznych

     • Zastosowania elementów arteterapii i muzykoterapii – tworzenie grafiki do omawianej twórczości kompozytorów. Tworzenie grafiki do wybranych dzieł muzycznych.

     • Edytowania nut, poznawanie zapisu partytury chóralnej, orkiestrowej, kameralnej, tabulatur.
       

     • Rozpoznawanie elementów dzieła muzycznego, kształtowanie motoryki podczas zapisu.
       

     • Projekcje koncertów muzyki filmowej, klasycznej oraz popularnej

     Prowadzone zajęcia umuzykalniające wpełni:

     • stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;•
     • są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;
     • rozwijają zdolności językowe;
     • uczą logicznego myślenia;
     • wpływają na rozwój zdolności matematycznych;
     • poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);
     • uczą współpracy w zespole.