• O projekcie

    •                                                                                                                                        

     Falochron na rzecz młodzieży województwa śląskiego to projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie, który został przygotowany na lata 2010 – 2013 przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Projekt został opracowany i zostanie wdrożony na mocy porozumienia pomiędzy ROM-E Metis w Katowicach, Kuratorium Oświaty i Komendą Wojewódzką Policji w ramach Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Falochron dotyczy profilaktyki zachowań ryzykownych. u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt opracowano na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej współpracy z autorem Falochronu – dr. hab. Jackiem Kurzępą – prof. ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który jednocześnie jest konsultantem i ekspertem w realizowanym projekcie.

      

     Dlaczego Falochron?

     Falochron chroni ląd i żyjących na nim ludzi przed nieprzyjaznymi sztormowymi falami – zagrożeniami. Konstrukcja falochronu przypomina czynniki chroniące, kapitał dziecka, z którym wchodzi ono w życie. Jest wzmocnieniem dla obszarów często narażonych na niszczycielską, ślepą siłę przyrody.

      

     Czego dotyczy Falochron dla młodzieży województwa śląskiego?

     Falochron jest pomyślany jako projekt profilaktyczny polegający na nakładaniu na jednostkę, rozmaitych podobnych do stref falochronu – wzmocnień – przeciwko przeciwnościom losu. Wzmocnieniem jest wiedza o zagrożeniach i czynnikach ryzyka w środowisku oparta na diagnozie, wiedza na temat czynników chroniących oraz spójne, systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne na terenie szkoły. W adaptacji projektu dla potrzeb województwa śląskiego użyty został obraz splątanej sieci elektrycznej, prezentującej chaos i niemożność jednoznacznego określenia drogi przepływu informacji oraz zależności wzajemnej poszczególnych elementów. W ten sposób ujęto informacje o czynnikach ryzyka, które mogą mieć znaczący wpływ na życie młodych ludzi.