Zachowaj Trzeźwy Umysł

Idea Kampanii

 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W 2021 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: W poszukiwaniu szczęścia.

Sytuacja epidemiczna w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 zmusiła placówki oświatowe do przejścia na pracę zdalną. W obecnym roku szkolnym również możemy spodziewać się zawieszania zajęć lekcyjnych lub nauki w trybie hybrydowym. W efekcie oznacza to dla uczniów zarówno izolację społeczną i tęsknotę za rówieśnikami, jak i poczucie osamotnienia.

Celem kampanii ZTU 2021 będzie zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć