• O programie

        • Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w akcji "Napełniamy Talerzyk". Kampania jest odpowiedzią Banku Żywności w Rudzie Śląskiej na problemy związane z niedożywieniem wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych i gimnazjalnych w dożywianiu uczniów. Zakłada on również propagowanie działań szkoły na polu pomocy żywnościowej potrzebującym uczniom. W ramach programu uczestniczące w nim szkoły otrzymują darowiznę w postaci produktów żywnościowych z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Dzięki pomocy uzyskanej z Banku Żywności możliwe jest zapewnienie uczniom urozmaiconego drugiego śniadania.