rok szkolny 2022/2023 rok szkolny 2021/2022 rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2015/2016 rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2012/2013

Z życia szkoły

rok szkolny 2022/2023

Akcja Sprzątania Świata - World Cleanup Day.

Dnia 16.09.2022 odbyla się Akcja Sprzątania Świata - World Cleanup Day. Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem posprzątali teren dookoła szkoły. Udało nam się zebrać (niestety) aż 16 worków.

/Natalia Irzyk/

 

HARMONOGRAM „TYGODNIA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

1. Poniedziałek 12.09. 2022r. - Apel wprowadzający w problematykę profilaktyki chorób zakaźnych. Zapoznanie uczniów z tygodniowym planem działań mających na celu profilaktykę chorób zakaźnych. (sala gimnastyczna)

Kiosk, w którym znajdują się ulotki jak również inne informacje związane z powyższą tematyką.

2. Wtorek 13.09.2022r. - 10:05 – 10:50 (4 godzina lekcyjna) – zajęcia dla klas Ia, IIIa, Va, VIIa, VIIb, VIIIb. Projekcja filmu przygotowanego pod patronatem MEiN. (sala nr 6)

3. Środa 14.09.2022r. - 10:05 – 10:50 (4 godzina lekcyjna) – zajęcia dla klas IVa, IVb, VIa, VIb, VIc, VIIIa, VIIIc. Projekcja filmu przygotowanego pod patronatem MEiN. (sala nr 7)

4. Czwartek – 15.09.2022r. - zajęcia plastyczne dla:

- klasy Ia, IIIa, Va, VIIa, VIIb, VIIIb. 10:05 – 10:50 (4 godzina lekcyjna) – sala nr 6

- klasy IVa, IVb, VIa, VIb, VIc, VIIIa, VIIIc.10:05 – 10:50 (4 godzina lekcyjna) – (sala nr 7)

5. Piątek – 16.09.2022r. - 10:05 – 10:50 podsumowanie tygodnia – Quiz sprawdzający poziom wiedzy uczniów na temat profilaktyki chorób zakaźnych, dyskusja podsumowująca powyższy temat. (sala gimnastyczna).

Zakończenie.

Oprócz powyższych zajęć podczas lekcji przyrody oraz biologii z Panią Iwoną Kapuściak będą przeprowadzane pogadanki na temat szczepień profilaktycznych.

Wychowawcy klas w ramach godzin wychowawczych zobligowani są do przeprowadzenia pogadanki na temat higieny osobistej, konieczności mycia rąk jak również stosowania środków higienicznych.

W związku z założeniami „TYGODNIA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH” , formuła kampanii edukacyjno – informacyjnej zostanie skierowana do rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły za pośrednictwem dziennika Vulkan oraz w formie listu i broszur informacyjnych.

/Ewa Żminkowska, Klaudia Działach/

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość inauguracji tego roku szkolnego poprowadziły panie Anna Opuchlik i Beata Kacała. 

Apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie wspomnieliśmy tragiczne wydarzenia z 1 września 1939 roku.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego zaprezentowane zostały specjalnie przygotowane przez absolwentów naszej szkoły występy muzyczne.

Następnie pani dyrektor powitała nowych uczniów i nauczycieli.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie z wychowawcami przeszli do swoich klas.

/Anna Opuchlik/

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć