• Organizowane przez SPS55

    • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach organizuje konkursy o zasięgu miejskim i rejonowym.

      

     Do konkursów organizowanych corocznie przez naszą szkołę należą:

      

     1. Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych

     2 . Wojewódzki Turniej Maltański Szkół Specjalnych

     3. Wojewódzki Konkurs Plastyczny Szkół Specjalnych

     4. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku

     5. Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych

     6. Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania