Terapia logopedyczna

"Gimnastyka buzi i języka"

Do zadań logopedy należy:

- przeprowadzanie badań wstępnych i diagnozowanie uczniów w zakresie wad wymowy,

- prowadzenie terapii logopedycznej (usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, wywoływanie, korygowanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, logotomach, wyrazach,   zdaniach i dłuższych wypowiedziach, ćwiczenie słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie kompetencji językowych dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi),

- udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom w zakresie korekcji wad wymowy dziecka i kształcenia jego kompetencji językowych.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w zespołach dwu, trzyosobowych, w zależności od potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia nasilenia danej wady.

Zakończenie terapii następuje, kiedy uczeń wymawia prawidłowo wszystkie głoski, nie tylko w mowie kontrolowanej, w czasie ćwiczeń, ale także w mowie spontanicznej, w każdej sytuacji.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć