Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wspomaganie harmonijnego rozwoju

Pierwszym ważnym zadaniem dla ucznia jest nabycie umiejętności pisania i czytania w trakcie pierwszych lat nauki szkolnej. Umożliwia to zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, a także przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami w stosunku do jego wieku, rozwoju umysłowego i klasy, do której uczęszcza. Opanowanie umiejętności czytania i pisania, oprócz złożonych operacji intelektualnych, wymaga znacznej sprawności z zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego i wzrokowego.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju. Ideą zajęć jest dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka.
Na zajęciach uczeń rozwija wszelkie umiejętności umożliwiające mu zdobywanie wiedzy, takie jak: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie i samodzielne tworzenie.
Aktywnie uczestnicząc w zajęciach uczeń buduje poczucie własnej kompetencji, a także z pomocą nauczyciela odkrywa potencjalne zdolności i ujawnia swoje zainteresowania. Udział w zajęciach ma również, a może przede wszystkim, na celu zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji i życzliwości , a co się z tym wiąże kształtowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości.

 

 

W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowane są zróżnicowane zajęcia.

 

Zajęcia polisensoryczne

W Sali Doświadczania Świata stosuje się wyselekcjonowane bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju człowieka, które aktywizują i stymulują wszystkie zmysły oraz pobudzają do aktywności poznawczej. Elementy tworzące salę poznawania świata  zachęcają do aktywności, zapewniają spokój i bezpieczeństwo, redukują stres i napięcie nerwowe.

Celem pracy w Sali Doświadczania Świata jest pobudzanie do aktywności psychoruchowej,rozwijanie procesów poznawczych, zwiększanie aktywności i motywacji do poznania, zwiększanie bazy doświadczeń, poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, nabieranie świadomości istnienia, pobudzanie czucia głębokiego

Terapeuta cierpliwie i konsekwentnie dąży za podopiecznymi i ich potrzebami proponując:

 • ćwiczenia relaksacyjne (wyciszenie, uspokojenie)

- uczestniczenie w budowaniu nastroju

- słuchanie różnych utworów wybranych przez nauczyciela lub ucznia w odpowiednim oświetleniu sali

- obserwowanie efektów świetlnych

- wywoływanie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia

- terapia kolorami (kolumna wodna, światłowody)

 • stymulację wzrokową

- wykorzystanie obrazu z projektora tarcz, kolumny wodnej, kaskady światłowodowej, panelu UV

- przeżywanie miłych wrażeń wzrokowych

- ćwiczenia koncentracji wzroku

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 • stymulację słuchową

- słuchanie muzyki relaksacyjnej z odgłosami przyrody i otoczenia

- wsłuchiwanie się w odgłosy kolumny wodnej

- nagrywanie i odtwarzanie dźwięków

- reagowanie ruchem na umówione sygnały

- rozpoznawanie odgłosów przyrody i otoczenia

 • stymulację dotykową

- odczuwanie wibracji kolumny wodnej

- odczuwanie ciepła (np. światłowody)

- rozpoznawanie faktury materiałów

- rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk

- formowanie z mas plastycznych

 

Gimnastyka korekcyjna

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważna jest dbałość o prawidłową sylwetkę. Już od najmłodszych lat należy wytworzyć u ucznia nawyk prawidłowej postawy. Wady postawy nabyte w młodości mogą być uciążliwe i mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Dlatego ćwiczenia, które odbywają się na lekcjach gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole, mają na celu korygowanie wady postawy u dzieci oraz uświadamiać im w jaki sposób mają dbać o zdrowie.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni oraz boisku szkolnym znakomicie przystosowanym do tego typu zajęć. Dysponujemy również dużą gamą przyborów gimnastycznych mających na celu uatrakcyjnienie lekcji. Bardzo pozytywne relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami naszej szkoły ułatwiają osiągnięcie zamierzonych celów. Nasza placówka stara się stworzyć przyjazne warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego i fizycznego jako podstawy decydującej o wyborze zdrowego stylu życia sprzyjającego zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie.

 

Usprawnianie Manualne

Celem zajęć jest poprawianie sprawności manualnej po to, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych precyzyjnych ruchów ręki, zaś w dalszej kolejności mogło pisać lub odwzorowywać. Podczas zajęć usprawniana jest motoryka rąk, tzn. płynność, elastyczność i precyzja ruchów zwłaszcza mięśni dłoni, palców i nadgarstka, rozwijana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa niezbędna przy nauce pisania, kształtowana jest również systematyczność i wytrwałość w pracy ( np. podczas ćwiczeń grafomotorycznych wykonywanych w liniaturze).

Usprawnianie manualne harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne wyrabiając odpowiednią gotowość do nauki. Poprzez systematyczne, stopniowe i przemienne wykonywanie szeregu ćwiczeń, dziecko osiąga taki poziom sprawności manualnej, który pozwala mu dobrze funkcjonować.

Do usprawniania manualnego wykorzystywane są różne zabawy i ćwiczenia, między innymi różnego rodzaju działalność plastyczno-konstrukcyjna taka jak: manipulowanie, układanie, konstruowanie, lepienie, wydzieranie, wycinanie, rysowanie, malowanie, stemplowanie.

 

Zajęcia umuzykalniające

Zapewnienie efektywności w edukacji muzycznej dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój mózgu oraz układu nerwowego. Wszelkie badania dowodzą o istocie roli, jaką spełnia muzyka w życiu i kształtowaniu się młodego człowieka, a w szczególności osoby z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czy też niepełnosprawnościami. Dostarczanie dużej ilości wszelkich muzycznych bodźców wywiera pozytywny wpływ na globalny rozwój każdego dziecka. Pobudzając przy tym wszystkie obszary rozwojowe: intelektualny, motoryczny, społeczny, emocjonalny, językowy (w tym pisanie i czytanie). Muzyka jest wspaniałym narzędziem, które przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są przy wykorzystaniu międzynarodowego modelu metod i podejścia w muzykoterapii tj.:

 • Creative Music Thrapy – muzykoterapia kreatywna oparta o znajdowanie potencjału twórczego człowieka.

 • Analitical Music Therapy – muzykoterapia analityczna oparta o sesje indywidualne.

 • Behavioral Music Therapy – muykoterapiabehavioralna koncentrująca się  na podjęciu programu korekcyjnego, uwzględniając wpływ środowiska.

 • Benenzon Music Therapy – muzykoterapia Benenzona ukierunkowana na komunikację z innymi ludźmi, relacje niewerbalne. Pomoc przy uwolnieniu się od przykrych doświadczeń, rozładowaniu emocji poprzez dźwięki, muzykę, gest, mimikę, czas i przestrzeń.

 • Metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM) Macieja Kieryła (metoda grupowa)

 • Wizualizacja kierowania muzyką – stymulowanie wyobraźni.

 

Ponadto uczniowie podczas zajęć uczą się poprawnej emisji głosu oraz gry na wybranych instrumentach muzycznych tj.:

 • Bębny afrykańskie (djembe)

 • Gitara

 • Pianino

 • Flet prosty

 • Boomwhackers

 • wybrane perkusjonalia

 

Ponadto wykorzystanie urządzeń multimedialnych podczas zajęć stwarza możliwości:

 • Gry na wirtualnych instrumentach
   

 • Komponowania muzyki poprzez wykorzystanie zapisu nutowego, korygowanie na bieżąco linii melodycznej oraz rytmu, tworzenie piosenek
   

 • Rozwijania kreatywności poprzez tworzenie własnych projektów instrumentów muzycznych, strojów historycznych, ludowych, futurystycznej wizji muzyki.

 • Zastosowania elementów choreoterapii – ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem układów synchronicznych

 • Zastosowania elementów arteterapii i muzykoterapii – tworzenie grafiki do omawianej twórczości kompozytorów. Tworzenie grafiki do wybranych dzieł muzycznych.

 • Edytowania nut, poznawanie zapisu partytury chóralnej, orkiestrowej, kameralnej, tabulatur.
   

 • Rozpoznawanie elementów dzieła muzycznego, kształtowanie motoryki podczas zapisu.
   

 • Projekcje koncertów muzyki filmowej, klasycznej oraz popularnej

 

Prowadzone zajęcia umuzykalniające wpełni:

 • stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;•

 • są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;

 • rozwijają zdolności językowe;

 • uczą logicznego myślenia;

 • wpływają na rozwój zdolności matematycznych;

 • poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);

 • uczą współpracy w zespole.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczą dzieci zachowania adekwatnego do zaistniałej sytuacji. W trakcie zajęć uczniowie poznają kroki postępowania w różnych sytuacjach, m.in.: kupowanie, kasowanie biletu, czekanie w kolejce, wybieranie dania w menu, płacenie przy kasie - porozumiewanie werbalne lub też przy użyciu innych narzędzi. By osoba z autyzmem była postrzegana prawidłowo, uczy się ją używać zwrotów grzecznościowych oraz innych zachowań: ustępowanie miejsc osobom starszym, przepuszczanie w drzwiach. Uczeń jest wdrażany do samodzielności, uczy się, że w razie potrzeby należy zwracać się o pomoc. Każde zajęcia są omawiane, uczeń werbalnie lub przy pomocy tablicy komunikacyjnej potrafi powiedzieć czy pokazać, gdzie był i jakim środkiem lokomocji się przemieszczał. Uczeń poszerza słownik czynny i bierny - nazywa miejsca, sytuacje, relacje określa emocje, komentuje wydarzenia. Nauczyciel wzmacnia reakcje pozytywne oraz każdą pozytywną inicjatywę ucznia podczas zajęć.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
  ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
  40-384, Katowice
 • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć