• Sprawozdanie z działalności 

    • Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w roku szkolnym 2021/2022

     1. W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców odbyła 4 posiedzenia, na których uchwalono 6 uchwał.
       

     2. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy.
       

     3. Rada Rodziców opiniowała Projekt Planu Finansowego Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
       

     4. Rada Rodziców przekazuje informacje ze swojej działalności na internetowej stronie szkoły.
       

     5. Z okazji Dnia św. Mikołaja Radę Rodziców reprezentowała pani Agnieszka Jaśkiewicz i wzięła czynny udział w zabawie mikołajkowej i rozdawaniu prezentów.
       

     6. Rada Rodziców wraz z opiekunem przeprowadziła zbiórkę środków higienicznych dla podopiecznych hospicjum Cordis.
       

     7. Prezydium Rady Rodziców zafundowało uczniom słodki poczęstunek podczas Kolorowego Dnia Dziecka. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Sabina Largat wzięła czynny udział w zabawie.
       

     8. Rada Rodziców przygotowała pożegnanie dla odchodzących nauczycieli podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022.


      

      

     Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

     1. W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 Rada Rodziców odbyła 2 posiedzenia, na których uchwalono 6 uchwał.
       

     2. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy.
       

     3. Rada Rodziców opiniowała Projekt Planu Finansowego Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
       

     4. Rada Rodziców przekazuje informacje ze swojej działalności na internetowej stronie szkoły.
       

     5. Z okazji Dnia św. Mikołaja Radę Rodziców reprezentowała pani Agnieszka Jaśkiewicz i wzięła czynny udział w zabawie mikołajkowej i rozdawaniu prezentów.


      

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w II półroczu  roku szkolnego 2020/2021

     1. W II półroczu odbyły się trzy posiedzenia Rady Rodziców.

     2. Rada Rodziców współorganizowała „Tłusty Czwartek” organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej.

     3. Z okazji Dnia Dziecka  1 czerwca Rada Rodziców przygotowała słodki prezent dla każdego ucznia naszej Szkoły.

     4. W czerwcu Rada Rodziców zakupiła okolicznościowe imienne kubeczki z grafiką szkoły  na pożegnanie klas ósmych naszej szkoły, które zostały wręczone uczniom przez wychowawców klas w dniu zakończenia szkoły i roku szkolnego.

     5. Przygotowane zostały okolicznościowe pamiątki na zakończenie roku szkonego dla nauczycieli, którzy  odchodzą ze szkoły.

     6. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała pracę dwóch nauczycieli naszej szkoły kończących procedurę awansu  zawodowego. – p. A Pilawska i p. A. Świerkula.

     .

      

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w I półroczu  roku szkolnego 2020/2021

     1. W  I półroczu roku szkolnego  2020/2021  Rada Rodziców odbyła 3 posiedzenia, na których uchwalono 9 uchwał.
     2. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy.
     3. Rada Rodziców opiniowała Projekt Planu Finansowego Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     4. Rada Rodziców przekazuje  informacje ze swojej działalności  na internetowej stronie szkoły.
     5. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik jako swojego  przedstawiciela do komisji opiniującej wnioski nagrodę dyrektora szkoły.
     6. Prezydium Rady Rodziców ufundowało z własnych środków dla wszystkich pracowników szkoły długopisy z okolicznościową laserową inskrypcją z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
     7. Rada Rodziców ufundowała pamiątkową statuetkę dla odchodzącej na emeryturę pani Adriany Dąbek, oraz boxy kwiatowe dla pań M. Wojnarowicz i S. Witkowskiej –pracujących u nas na kończącym się czasowym zastępstwie.
     8. Z okazji Dnia św. Mikołaja ( z pandemią w tle) Rada Rodziców sprezentowała wszystkim uczniom  maseczki  z motywami świątecznymi i na osłodę trudnego czasu czekoladę.
     9. Fundusze Rady Rodziców wsparły organizowane przez Samorząd uczniowski Mikołajki.

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w II półroczu  roku szkolnego 2019/2020

     1.  W II półroczu odbyło się jedno posiedzenie Rady Rodziców dotyczące dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wyrażenia opinii w sprawie dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Więcej spotkań się nie odbyłoz powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa.
     2. W styczniu Rada Rodziców zorganizowała uroczystość w związku z Dniem Sekretarki w naszej szkole, dziękując Pani Joannie Badurze za długoletnią pracę w szkole, za wszystko, co robiła dla nas wszystkich z cierpliwością i uśmiechem.
     3. W czerwcu Rada Rodziców zakupiła okolicznościowe kubeczki z grafiką szkoły, na pożegnanie klas ósmych naszej szkoły, które zostały wręczone uczniom przez wychowawców klas w dniu 26 czerwca.

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w I półroczu  roku szkolnego 2019/2020

     1. W  I półroczu roku szkolnego  2019/2020Rada Rodziców odbyła5 posiedzeń, na których uchwalono 9 uchwał.
     2. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy.
     3. Rada Rodziców na wniosek pani dyrektor przygotowała opinie o pracy pani Anny Opuchlik oraz pana Bartosza Gawła- nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.
     4. Rada Rodziców opiniowała Projekt Planu Finansowego Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     5. Rada Rodziców przekazuje  informacje ze swojej działalności  na internetowej stronie szkoły.
     6. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik jako swojego  przedstawiciela do komisjiopiniującej wnioski nagrodę dyrektora szkoły.
     7. Prezydium Rady Rodziców ufundowałoz własnych środków dla wszystkich pracowników szkoły okolicznościowe magnesy z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
     8. Rada Rodziców zorganizowała kiermasz bożonarodzeniowyprzygotowując również domowe wypieki, wsparła także organizatorów szkolnego świątecznego kiermaszu wspomagając prowadzenie stoiska.
     9. Rada Rodziców we współpracy ze społecznością szkoły zorganizowała zbiórkę środków pielęgnacyjnych i środków higieny dla Hospicjum „Cordis”( przekazanie do hospicjum po feriach zimowych)

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w roku szkolnym 2018/2019

     1. W  roku szkolnym  2018/2019  Rada Rodziców odbyła 9 posiedzeń, na których uchwalono 12 uchwał

     2. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy.

     3. Rada Rodziców opiniowała Projekt Planu Finansowego Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     4. Rada Rodziców zainicjowała powstanie zakładki na internetowej stronie szkoły oraz poczty  mailowej służącej komunikacji między rodzicami uczniów naszej szkoły.

     5. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik jako swojego  przedstawiciela do komisji opiniującej wnioski nagrodę dyrektora szkoły.

     6. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik i p. Izabelę Pochopień jako swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach.

     7. Prezydium Rady Rodziców ufundowało z własnych środków dla wszystkich pracowników szkoły medale z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

     8. Rada Rodziców ufundowała w dniu 6 grudnia czapki mikołajkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

     9. Rada Rodziców wsparła organizatorów świątecznego kiermaszu przygotowując domowe wypieki i wspomagając prowadzenie stoiska.

     10. Rada Rodziców przygotowała świąteczny poczęstunek dla wszystkich pracowników szkoły.

     11. Rada Rodziców zrealizowała pomysł pisania pism przewodnich do potencjalnych darczyńców i sponsorów , którzy mogą wesprzeć szkołę ( piekarnie i sklepy sportowe), Cukiernia Europejska, jako jedyna odpowiedziała i wyraziła akces do sponsorowania słodyczy na nasz szkolny Dzień Dziecka.

     12. Rada Rodziców opiniowała projekt przeniesienia budynku szkoły do nowej siedziby.

     13. Rada Rodziców opiniowała długość przerw międzylekcyjnych funkcjonujących w szkole.

     14. Rada Rodziców zainicjowała wśród społeczności szkolnej zbiórkę zabawek i maskotek dla dzieci przebywających w Hospicjum Cordis oraz zorganizowała transport zebranych  zabawek do siedziby hospicjum.

     15. Rada Rodziców w związku z historyczną, setną rocznicą  wybuchu I Powstania Śląskiego zainicjowała i przekazała środki na wejście 30 uczniów do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

     16. Rada Rodziców przekazała środki na dofinansowanie wycieczki dla uczniów nagrodzonych za bardzo dobre zachowanie, która odbyła się 15 czerwca 2019 roku.

      

      

     Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców

     w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

     w I półroczu  roku szkolnego 2018/2019

     1. W  I półroczu roku szkolnego  2018/2019Rada Rodziców odbyła6 posiedzeń, na których uchwalono 11 uchwał, w tym Regulamin Rady Rodziców, Statut Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.
     2. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Szkoły, Plan Finansowy Szkoły oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     3. Rada Rodziców opracowała i przyjęła do realizacji Plan Pracy Rady Rodziców.
     4. Rada Rodziców zainicjowała powstanie zakładki na internetowej stronie szkoły oraz poczty  mailowej służącej komunikacji między rodzicami uczniów naszej szkoły.
     5. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik jako swojego  przedstawiciela do komisjiopiniującej wnioski o nagrodę dyrektora szkoły.
     6. Rada Rodziców delegowała p. Annę Orlik i p. Izabelę Pochopień jako swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach.
     7. Prezydium Rady Rodziców ufundowałoz własnych środków dla wszystkich pracowników szkoły medale z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
     8. Rada Rodziców ufundowała w dniu 6 grudnia czapki mikołajkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
     9. Rada Rodziców wsparła organizatorów świątecznego kiermaszu przygotowując domowe wypieki i wspomagając prowadzenie stoiska.
     10. Rada Rodziców przygotowała świąteczny poczęstunek dla wszystkich pracowników szkoły.
     11. Rada Rodziców realizuje  pomysł pisania pism przewodnich do potencjalnych darczyńców i sponsorów, którzy mogą wesprzeć szkołę (piekarnie i sklepy sportowe).

     Opiekun Rady Rodziców

     Katarzyna Ręka