• Zajęcia Socjoterapeutyczne

    • Podczas zajęciach socjoterapeutycznych uczniowie wykonują ćwiczenia  w formie gier i zabaw, uczą poprzez doświadczanie i przeżywanie. Mają na celu wyposażyć uczniów w praktyczne umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych, pokazać, jak lepiej współżyć z ludźmi. Ćwiczenia grupowe wykonywane w ramach zajęć pełnią także funkcję integracyjną i mają na celu polepszyć funkcjonowanie klasy jako grupy.

     W ramach zajęć socjoterapeutycznych ćwiczymy takie umiejętności, jak:

     • skuteczne porozumiewania się.
     • rozwiązywanie problemów.
     • podejmowanie decyzji.
     • twórcze myślenie.
     • empatię.
     • radzenie sobie z emocjami.
     • radzenie sobie ze stresem.
     • asertywność.
     • umiejętności interpersonalne.