• Terapia logopedyczna

    • "Gimnastyka buzi i języka"

     Do zadań logopedy należy:

     • przeprowadzanie badań wstępnych i diagnozowanie uczniów w zakresie wad wymowy,
     • prowadzenie terapii logopedycznej (usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, wywoływanie, korygowanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, logotomach, wyrazach,   zdaniach i dłuższych wypowiedziach, ćwiczenie słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie kompetencji językowych dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi),
     • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom w zakresie korekcji wad wymowy dziecka i kształcenia jego kompetencji językowych.

     Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w zespołach dwu, trzyosobowych, w zależności od potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia nasilenia danej wady.

     Zakończenie terapii następuje, kiedy uczeń wymawia prawidłowo wszystkie głoski, nie tylko w mowie kontrolowanej, w czasie ćwiczeń, ale także w mowie spontanicznej, w każdej sytuacji.