• ROK 2012

    •  

      

     Uczniowie naszej szkoły osiągają znaczne sukcesy w licznych konkursach, przeglądach, zawodach i turniejach.

     Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów szkoły w tym zakresie.

     W ostatnich latach do najważniejszych należą:

      

      

     Grand Prix: Przegląd Zespołów Jasełkowych Szkół Specjalnych Katowice Zadole (10 stycznia 2012 r.)

     II miejsce: Rejonowy Konkurs Zespołów Jasełkowych Katowice – Giszowiec (18 stycznia 2012 r.) 

     I miejsce: V Prezentacje Twórczości Religijnej „My jesteśmy na ziemi światłem Twym”

     I miejsce: Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne (27 marca 2012 r.)

     I, II miejsce: IV Międzyszkolny Konkurs Karaoke „Śpiewać każdy może”(28.03.2012 r.)

     I miejsce: Wojewódzki Turniej BRD Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych (maj 2012 r.) – kategoria szkół podstawowych

     II miejsce: Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej (14 czerwca 2012 r.)

     II, III miejsce: XXIV Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, kat. szkoły

     podstawowe (22 czerwca 2012 r.)

     miejsce: X Rejonowy Przegląd Twórczości Teatralnej i Plastycznej

     „Twórczość bez barier” 

     miejsce: Regionalny konkurs ekologiczno-przyrodniczy 

     miejsce: X Międzyszkolny Turniej Sportowy „Dwa ognie” (22 marca 2012 r.)

     Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (13 kwietnia 2012 r.)

     miejsce: XV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o ruchu Drogowym (27 kwietnia 2012 r.)