• ROK 2006

    • Uczniowie naszej szkoły osiągają znaczne sukcesy w licznych konkursach, przeglądach, zawodach i turniejach.

     Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów szkoły w tym zakresie.

     W ostatnich latach do najważniejszych należą:

      

      

     ROK 2006

      

     21 kwietnia 2006 r. odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

     III miejsce (tor przeszkód z elementami testu) oraz III miejsce (konkurs plastyczny) w ramach Górnośląskiego Konkursu Rowerowego zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach.

     I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Technicznym "Z techniką na ty" zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach.

     I miejsce zespołowo oraz I miejsce indywidualnie XII Rejonowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach.

     I miejsce w konkursie ekologicznym "JAK ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ" zorganizowanym przez ZSS nr 12 w Katowicach.

     II miejsce w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania zorganizowanym przez ZSS nr 10 w Katowicach.

     II miejsce w VI REJONOWEJ SPARTAKIADZIE STRAŻACKIEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH zorganizowanej przez ZSS nr 10 w Katowicach.

     II miejsce w LETNIM TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO zorganizowanego przez PRO-TEN w Szopienicach

     II miejsce w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO zorganizowanym przez ZSS nr 10 w Katowicach

     I miejsce w KONKURSIE WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU zorganizowanym przez ZSS nr 10 w Katowicach