• Relacja z obchodów Jubileuszu

    • 21 października 2013 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach - Szopienicach świętowano niezwykle uroczyście 100-lecie istnienia szkoły – jubileusz, którym pochwalić się mogą tylko nieliczne placówki kształcenia specjalnego w Polsce. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi Śląskiej koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Puchałę oraz proboszcza tut. parafii ks. Grzegorza Krząkałę. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli zwartą kolumną na ulicę ks. bpa H. Bednorza 13 - pod budynek szkoły, na którym umieszczona została tablica upamiętniająca 100-lecie jej istnienia. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, wykonanej i ufundowanej przez szopieniczanina pana Marka Wyciska, dokonała obecna na uroczystości Pani Krystyna Siejna, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice i Alina Ossolińska, dyrektor Zespołu Szkół. Następnie goście oraz gospodarze obchodów jubileuszowych udali się do budynku zaprzyjaźnionego i sąsiadującego z szopienicką dziesiątką, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Tam też odbyła się część oficjalna i artystyczna uroczystości. Prowadząca tę część nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 Anna Płuska przywitała zacnych gości -włodarzy miasta na czele z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Panią Krystyną Siejna oraz Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jerzego Forajtera, a także dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach Panią Bożenę Marzec. Po przywitaniu głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach Alina Ossolińska. W swym przemówieniu przybliżyła obecnym historię placówki oraz nakreśliła jej dzisiejszy obraz. Podziękowała za lata pracy na rzecz placówki byłym dyrektorom: Pani Marii Kurzei i Grażynie Badurze oraz społecznemu wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach Pani Dorocie Kurtok. Jako pierwsza spośród przybyłych gości przemówiła Pani Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice. Odczytała ona list Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. W swoim wystąpieniu Pani Prezydent zwróciła uwagę na fakt, iż działalność szkoły specjalnej z Szopienic jest na trwale wpisana w historię oraz życie Katowic, a jej działalność wysoko oceniana przez władze naszego miasta. Następnie głos zabrała Pani Bożena Marzec - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach, która odczytała list gratulacyjny Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera. W części artystycznej uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach zaprezentowali inscenizację zatytułowaną Przez stulecie, której autorski scenariusz nawiązywał do najważniejszych wydarzeń ostatnich stu lat z życia dzielnicy, miasta, kraju, kontynentu, świata. Przedstawienie to przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Laury Garuli, Beaty Kacały, Krzysztofa Klesera, Doroty Kurtok. Młodzi wykonawcy w sposób perfekcyjny, wręcz profesjonalny odegrali przydzielone im role, czym pozytywnie zaskoczyli wymagającą publiczność. Gratulacjom i wyrazom podziwu nie było końca. Następnie zaproszono wszystkich w gościnne mury szacownej jubilatki – ZSS nr 10. Tu na gości czekał jubileuszowy tort oraz poczęstunek, który przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach. Wystrój sali bankietowej, przygotowanej pod kierunkiem nauczycielek ZSS nr10 Adriany Dąbek, Marzeny Hoffmann-Franki oraz nauczycielek szkoły gastronomicznej Katarzyny Kopeć – Chodnickiej i Agnieszki Molickiej, profesjonalna obsługa kelnerska zapewniona przez uczniów szkoły z Bagna i ich opiekunów, wzbudziły podziw gości. Wszyscy, którzy byli obecni na jubileuszu mieli okazję zwiedzić placówkę, odwiedzić sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie, obejrzeć prezentację multimedialną o szkole oraz wystawy okolicznościowe, a także dokonać wpisu do księgi pamiątkowej w sali historycznej przygotowanej przez Grażynę Badurę, Katarzynę Rękę, Gabrielę Łyczko. Zaproszeni goście otrzymali od gospodarzy pamiątkowe kalendarze na 2014 rok oraz biuletyny o szkole wydane specjalnie na tę okoliczność, przygotowane przez panią Ewę Pozimską i Monikę Płusę. Uroczystości jubileuszowe odbywały się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

      

     Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Szkoły Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

      

      

      

            

      

      

     Więcej zdjęć z obchodów Jubileuszu w  Albumie Fotograficznym