• Przygotowania do Jubileuszu

    • "Zapinanie na ostatni guzik"

      

     Ostatnich kilka dni przed 21 października 2013 roku to godziny , które wieńczyły długie miesiące zaangażowania, pracy i przygotowań wszystkich pracowników naszej szkoły do uroczystych obchodów jej jubileuszu – stu lat istnienia…

     Każdy z pracowników szkoły był odpowiedzialny za wyznaczony przez panią dyrektor Alinę Ossolińską fragment uroczystości, a która sama swymi staraniami objęła poszukiwania sponsorów nieodzownych w przygotowywanej z tak wielkim rozmachem uroczystości, prowadzenie przeróżnych rozmów, negocjacji z różnymi osobami, firmami, współpracowała z pracownikami Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach.

      

     Kontaktowała się także z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przedstawicielami Pierwszej Damy RP, której Komitet objął honorowym Patronatem nasz jubileusz. Prowadziła rozmowy z mediami, dokonywała koniecznych zamówień towarów i usług, współopracowywała materiały promocyjne, wspierała, pomagała w organizacji, działaniach i realizacji poszczególnych zadań. Była koordynatorem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Pracowników Pałacu Młodzieży w Katowicach pt. „Szkoła i ja” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

      

      

     Najwcześniej poczynione zostały przygotowania w zakresie oprawy graficznej. Powody ku temu były następujące: po pierwsze były czasochłonne, wymagały przygotowania sporej ilości rozmaitych projektów, wybrania firm, które podjęłyby się wykonania tych projektów, wreszcie odpowiedzialny za tę część przygotowań – pan Bogdan Taczkowski odchodził na emeryturę …i w związku z tym do końca roku szkolnego 2012/2013 należało ostatecznie zamknąć przygotowania w tym zakresie. Powstał olbrzymi baner, który umocowany na elewacji budynku szkoły informował o zbliżającym się święcie szkoły, gotowe były kalendarze, wzory zaproszeń i Księga Pamiątkowa.

     Scenariusz, reżyserię, scenografię, kostiumy oraz rekwizyty i didaskalia do przedstawienia w swej gestii miały panie: Laura Garula, Beata Kacała oraz Dorota Kurtok, pokazy sportowe stanowiące integralna część występu przygotowywał pan Krzysztof Kleser. Ponadto pani Beata Kacała z racji pełnionej funkcji katechety zajmowała się wszelkimi sprawami związanymi ze sferą kościelno – religijną (zamówienie mszy św. i przygotowanie modlitwy wiernych, przygotowanie wstępnego zarysu podziękowań księżom), zaś pan Krzysztof Kleser odpowiedzialny był za kontakty z mediami, za pojawienie się w nich artykułów, informacji o obchodach rocznicy szkoły. Pani Grażyna Badura wspierała przygotowanie przedstawienia będąc dyspozycyjną i otwartą na potrzeby i oczekiwania pań przygotowujących przedstawienie. Pani Adriana Dąbek natomiast bardzo aktywnie uczestniczyła w próbach przed przedstawieniem zajmując się obsługą sprzętu dźwiękowego. Pani Dorota Kurtok prócz przedstawienia i tego, co z nim związane, przygotowywała prezentację zawierającą wiele ciekawych informacji o szkole, swoistą zwizualizowaną wersję informatora eksponującą to, co wyróżnia nas od innych szkół, ukazującą nasze dokonania, naszą pracę, obszary działań, nasze ikony, czyli to, z czym szkoła jest kojarzona. Ponadto pozyskała sponsora i zarazem wykonawcę Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej jubileusz stulecia szkoły. Pani Dorota Kurtok jest autorką artykułów o szkole, które ukazały się w prasie przed obchodami. Pozyskała również sponsorów uroczystości. Wraz z panią Beatą Kacałą z własnych środków zakupiły materiały i odzież na kostiumy dla aktorów, elementy scenografii i niektóre rekwizyty.

     Pani Marzena Hoffmann –Franki oraz pani Adriana Dąbek na swe barki wzięły ciężar organizacji i przygotowania poczęstunku dla zaproszonych na uroczystość gości. Po nawiązaniu kontaktu i wyrażeniu zgody przez Zespół Szkół Gastronomicznych – naszego dzielnicowego sąsiada, panie prowadziły rozmowy organizacyjne, zamawiały i odbierały specjalnie na tę okoliczność szyte obrusy oraz skertingi, zajęły się wypożyczeniem sztućców i pozostałych nakryć w adekwatnej do imprezy ilości, konsultowały i koordynowały wszelkie przygotowania w tym zakresie. Obie panie zakupiły, według wcześniejszych ustaleń, produkty spożywcze na uroczystość. Z własnych środków zakupiły materiał oraz elementy mocujące dekoracje na sali , w której odbywał się poczęstunek. Pani Marzena Hoffmann – Franki wspomogła dekoracje korytarzy przygotowując piękne jesienne girlandy. Ponadto stworzyła nową zakładkę na stronie internetowej poświęconą w całości jubileuszowi stulecia szkoły oraz dostarczała do sklepów plakaty informacyjne o jubileuszu szkoły.

     Panie Grażyna Badura i Katarzyna Ręka zajęły się przygotowaniem sali „historycznej”, w której zgromadzone zostały wszystkie zachowane ślady przeszłości naszej szkoły (stare protokolarze, zeszyty uczniów, książki sprzed lat oraz liczne stare fotografie). Wszystko to panie umiejętnie wkomponowały w przetworzoną na tę okoliczność przestrzeń sali nr 20. Z własnych środków zakupiły elementy dekoracji sali, w których umieszczono tekst o historii szkoły autorstwa pani Ewy Pozimskiej i stare fotografie, które zostały profesjonalnie powiększone w zakładzie fotograficznym, także z własnych środków obu pań. Prace te z wielkim zaangażowaniem wspierała radą i czynem pani Barbara Vorreiter, która między innymi z własnych środków zakupiła elementy dekoracyjne do tejże sali. Wykorzystane zostały tu również klasyczne sztalugi – dar dla szkoły od pana Dariusza Łyczko – radnego miasta Katowice, na których umieszczone zostały imiona i nazwiska wszystkich osób kierujących szkołą począwszy od 1946 roku. Wszystko to w oprawie starych przedmiotów, na tle specjalnie szytej na tę okazję, z inicjatywy pani Gabrieli Łyczko, olbrzymiej zasłony maskującej zbędne elementy związane z pomieszczeniem klasy, rzeczywiście przenosiło oglądających w odległe czasy. W tejże sali wyłożona została również Księga Pamiątkowa, do której w trakcie trwania uroczystości wpisywali się zaproszeni goście.

     Pani Ewa Pozimska opracowała informację historyczną o szkole, na podstawie dostępnych materiałów opisała dzieje naszej szkoły, sporządziła listę osób, którzy kierowali placówką. Jej także powierzono przygotowanie scenariusza obchodów stulecia szkoły oraz przemowy, które wygłosiła pani dyrektor w kościele – jako podziękowanie za sprawowanie mszy św. księżom: Stanisławowi Puchale i Grzegorzowi Krząkale oraz na wstępie części oficjalnej obchodów.

     Panie Anna Płuska oraz Anna Szoepe za zadanie miały przygotowanie wystawy prac naszych uczniów, powstałych na rozmaitych zajęciach w szkole, na warsztatach ceramicznych, na zajęciach w domu kultury etc. Zgromadziły prace od koleżanek, zebrały prace wykonane pod ich auspicjami na zajęciach rewalidacji czy usprawniania manualnego i przygotowały tuż obok biblioteki szkolnej prezentację artystycznych umiejętności i uzdolnień naszych uczniów. Prócz tego pani Anna Płuska przygotowywała się do roli konferansjera podczas uroczystości. Zajęła się również transportem zastawy z Zespołu Szkół Gastronomicznych do naszej szkoły własnym środkiem transportu. Pani Anna Szoepe wykonała piękne gazetki okolicznościowe w klimacie jesiennym, stanowiące zwięzłą informację o działalności naszej szkoły i jej organów.

     Pan Grzegorz Wnuk zajmował się drukowaniem zaproszeń oraz kopert, w których były one wysyłane do osób, które miały zagościć na uroczystości, odpowiadał też za wydruk plakatów informacyjnych umieszczanych następnie w witrynach sklepowych Szopienic, drukował też przeróżne drobiazgi niezbędne w przygotowaniu imprezy od strony graficznej. Ponadto wspierał informatycznie panią Monikę Płusę w aspekcie graficznego opracowania biuletynu o szkole.

     Pani Gabriela Łyczko odpowiadała za dekorację i wystrój szkoły na jubileusz. Z własnych środków zakupiła konieczne do dekoracji szkoły elementy, ponadto uporządkowała pomieszczenie i przygotowała dekoracje w świetlicy szkolnej. Korytarze wypełniły kolorowe powierzchnie efektów artystycznej ekspresji naszych uczniów, które wzbogaciła kilkoma galeriami zdjęć pani Katarzyna Ręka wykorzystując nie umieszczone w prowadzonej przez siebie kronice szkoły zdjęcia sprzed lat.

     Pani Monika Płusa przygotowała wydany specjalnie na okoliczność stulecia szkoły biuletyn poświęcony naszej placówce, zebrała w nim wiadomości dotyczące misji szkoły, organów funkcjonujących w szkole, jej ikon w postaci spartakiady, konkursów oraz zajęć odbywających się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 10, jak i poza nim („Zielona Szkoła”).Biuletyn zawiera informacje o bazie materialnej szkoły, w tym o Sali Wielozmysłowego Poznawania Świata oraz Terapii Integracji Sensorycznej, o nowych nabytkach i poszerzaniu wykorzystania współczesnej technologii informacyjnej i komputerowej w metodyce nauczania (w tym tablicy multimedialnej). Pani Monika Płusa kompletowała zestawy upominkowe dla zaproszonych gości, na które składał się ww. informator oraz kalendarz na rok 2014, wszystko to pięknie opakowane i opatrzone naszym logo. Do pakowania tych ponad stu zestawów włączyły się także panie: Anna Płuska i Anna Szoepe. Z własnych środków pokryła koszty laminowania numerków niezbędnych do szatni. Wspomogła również przygotowanie rekwizytów na przedstawienie , a także była do dyspozycji dziewcząt z Zespołu Tanecznego podczas trwającej nieobecności jego opiekuna- pani Laury Garuli.

     Wszyscy nauczyciele, wychowawcy tuż przed uroczystością przygotowali do święta pomieszczenia, nad którymi sprawują pieczę na co dzień.

     Pani Joanna Badura – nasz jedyny pracownik administracji przed obchodami miała również pełne ręce roboty. Była pomocą, wsparciem dla wszystkich pracowników szkoły, w pracach i działaniach, które były podejmowane w związku z przygotowaniami jubileuszu.

     W przygotowania jubileuszowe obchodów stulecia szkoły olbrzymi wkład mieli wszyscy pracownicy obsługi: panie Barbara Kot, Sylwia Wolny, Grażyna Kufel i Ewa Wiszniewska oraz panowie: Stanisław Kurtok, Stanisław Pietyra i Krzysztof Wolny. Dzięki nim liczne dekoracje znalazły swoje miejsce na szkolnych korytarzach, wszystkie trofea szkoły odzyskały blask, a cała szkoła lśniła niemal świąteczną czystością, wszystkie jej zakątki odświeżono. Pięknie prezentował się także plac szkolny.

     Nasi pracownicy stanowili także nieodzowną i cenną pomoc dla wszystkich, którzy jej potrzebowali, czasem w banalnych wydawałoby się czynnościach, służyli swym wsparciem i pomocą.

     …i z tak zapiętymi na ostatni guzik przygotowaniami mogliśmy spokojnie czekać poniedziałku.