• Obiady

    •  

     INFORMACJE DLA RODZICÓW O PŁATNYCH OBIADACH

      

     OPŁATY  ZA  POSIŁKI  - CZERWIEC 2022

     Koszt pełnopłatnego obiadu to: 11,93 zł

     Koszt obiadu uczniowskiego: 3,50 zł (tzw. wsad do kotła)

     15 dni żywieniowych x 3,50 zł = 52,50 zł

      

     W każdym miesiącu Państwo płacicie za wszystkie dni żywieniowe, niezależnie od tego, czy w poprzednim miesiącu dziecko było nieobecne czy nie. Ewentualną różnicę wynikającą z nieobecności ucznia i tym samym nieskorzystania z posiłku będą Państwo otrzymywali na swoje konto bankowe. O kwocie do wpłaty  za dany miesiąc będą Państwo informowani wpisem w zeszycie korespondencji dziecka lub telefonicznie.

     Z informacją o nieobecności dziecka proszę dzwonić do wychowawcy świetlicy szkolnejdo godziny 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka. Tylko wtedy możliwy będzie zwrot za obiad.

      

     Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na konto bankowe nr:

     78 1020 2313 0000 3202 0573 3029

      do 10-go dnia każdego miesiąca.

     Tytuł wpłaty: obiad uczniowski imię i nazwisko ucznia

      

     Potwierdzenie wpłaty należy do każdego 10-go dnia miesiąca przesłać drogą mailową na adres szkoły lub dostarczyć do świetlicy szkolnej. Osobą zajmującą się obiadami w szkole jest wychowawca świetlicy Pani Katarzyna Ręka.

      

     REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ