• Dożywianie

    • W naszej szkole wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców od kilku lat  jesteśmy beneficjentami wielu programów wspierających naszą placówkę od strony dożywiania.

     Wydajemy uczniom obiady, zarówno na podstawie decyzji MOPS-u, jak i pełnopłatne (catering ).Dzieci z klas I- III szkoły podstawowej korzystają z prowadzonej cały rok szkolny akcji „Szklanka mleka”, dzięki której trzy razy w tygodniu otrzymują 0,25 l mleka. Uczniowie klas I – VI w ramach kontynuowanej od wielu lat akcji „Owoce w szkole” otrzymują gotowe do spożycia porcje warzyw i owoców, które podobnie jak mleko są alternatywą dla innych zdecydowanie uboższych w witaminy i minerały przekąsek. 

      

     Wszystkie formy dożywiania prowadzone na terenie naszej placówki spełniają rolę nie tylko wsparcia, czy pomocy lecz również służą rozwijaniu i utrwalaniu u uczniów nawyków zdrowego, racjonalnego odżywiania, higieny spożywania posiłków i nie mniej ważnego nawyku poszanowania żywności.