• Program: Nas troje i więcej

    •  

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

      

     Weź udział w programie: „Nas troje i więcej”!


     PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:
     - rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice posiadające na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończeniu 24 roku życia, w przypadku gdy dzieci się uczą, bądź studiują,
     - rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,
     - rodzin posiadających jedno, bądź dwoje dzieci, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

     CEL PROGRAMU
     Program poprzez wprowadzenie systemu ulg ma na celu zwiększenie rodzinom dostępności do dóbr kultury i imprez sportowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

     JAK UZYSKAĆ KARTĘ
     Począwszy od 3 stycznia 2011 r. w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Warszawskiej 6 w pokoju nr 117 na I piętrze (zmiana adresu z ul. Pocztowej 10) można składać wnioski o przyznanie karty „Nas troje i więcej”. Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny, będzie uprawniała do uzyskania z systemu ulg oferowanych w ramach programu.

     Szczegółowy wykaz ośrodków kulturalnych i sportowych wraz z propozycją oferowanej zniżki znajduje się Tutaj.