• Szkolny zestaw podręczników

    • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     KLASA Ia

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Edukacja

     wczesnoszkolna

     Nowi Tropiciele. Podręcznik dla klasy 1 . Edukacja wczesnoszkolna

     J. Dymarska

     J.  Hanisz

     M. Kołaczyńska

     B. Nadarzyńska

     WSiP

     815/1/2017

      

     Język angielski

     NEW English Adventure 1. Podręcznik z płytą CD

      

     English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

     Autorzy książki ucznia: 
     Viv Lambert, AnneWorrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka
     Autorzy zeszytu ćwiczeń: 
     Viv Lambert, AnneWorrall

     Wydawca: Pearson

     819/2/2018

     Religia

     Poznaję Boży świat.

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
     J. Snopek

     Jedność

     AZ-11-01/18-KI-4/20

      

     KLASA IIIa

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Edukacja

     wczesnoszkolna

     Nowi Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna klasa 3.

     A. Banasiak, A.Brudzińska,
     A. Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska,
     R. Kamiński, B.Nadarzyńska,

     WSiP

      

      

     815/5/2019

     815/6/2019

      

     Język angielski

     New  English Adventure 3. Podręcznik z płytą CD

      

     English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

     Viv Lambert

     AnneWorrall

      

     Wydawca: Pearson Central Europe

     819/2/2018

     Religia

     Jezus jest z nami + ćwiczenia

     D. Kurpiński,
     J. Snopek

     Jedność

     AZ-13-01/12-KI-4/13

      

     KLASA IVa

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! 4  podręcznik

      

     NOWE Słowa na start! 4;  ćwiczenia

     A. Klimowicz, M.Derlukiewicz;

      

     A.Marcinkiewicz, J. Ginter

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     907/1/2017

      

     Historia

     Wczoraj i dziś

     Śniegocki, Zielińska

     Nowa Era

     443/2/2013/2015

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans,
     J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

     M. Braun,
     A. Markowska,
     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

     Przyroda

     Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy 4

      

     Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, Maria Marko-Worłowska

     Nowa Era

     863/2019/z1

     Plastyka

     Do dzieła! 4

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/2/2018

     Technika

     Jak to działa?

     Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 4 + karty pracy

     L. Łabecki,

     M. Łabecka

     Nowa Era

     295/2/2010/2015

     Muzyka

     Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/1/2017

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy IV

     T. Król,
     K. Maśnik,
     G. Węglarczyk

     RUBIKON

     920/1/2017

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/1/2020/z1

     Religia

     Miejsce pełne BOGActw.

     ks. K. Mielnicki, 

     Jedność

     AZ-21-02/12-KI-1/12

      

     KLASA IVb

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! 4  podręcznik

      

     NOWE Słowa na start! 4;  ćwiczenia

     A. Klimowicz,
     M. Derlukiewicz;

      

     A.Marcinkiewicz, J. Ginter

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     907/1/2017

      

     Historia

     Wczoraj i dziś

     Śniegocki, Zielińska

     Nowa Era

     443/2/2013/2015

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans,

     J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

     M. Braun,
     A. Markowska, M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

     Przyroda

     Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV

     Feliks Szlajfer , Joanna Stawarz , Maria Marko-Worłowska

     Nowa Era

     863/2019/z1

     Plastyka

     Do dzieła! 4

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/2/2018

     Technika

     Jak to działa?

     Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 4 + karty pracy

     L. Łabecki,

     M. Łabecka

     Nowa Era

     295/2/2010/2015

     Muzyka

     Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/1/2017

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy IV

     T. Król,
     K. Maśnik,
     G. Węglarczyk

     RUBIKON

     920/1/2017

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/1/2020/z1

     Religia

     Miejsce pełne BOGActw.

     ks. K. Mielnicki, 

     Jedność

     AZ-21-02/12-KI-1/12

      

     KLASA Va

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start! 5  podręcznik

      

     NOWE Słowa na start! 5;  ćwiczenia

     A. Klimowicz,
     . Derlukiewicz

      

     A.Marcinkiewicz, J. Ginter

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

     907/2/2018

      

     Historia

     Wczoraj i dziś

     Śniegocki, Zielińska

     Nowa Era

     443/2/2013/2015

     Język angielski

     Starland 1

     V. Evans,
      J. Dooley

     Express Publishing

     860/1/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     kluczem dla klasy 5 cz. 1 i 2

     Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

     M. Braun,
     A. Markowska,
     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/2/2018

     Biologia

     Puls życia

      

     J. Stawarz,
     M. Sękarz

     Nowa Era

     844/1/2018

     Geografia

      

     Planeta nowa

     Zeszyt ćwiczeń

     T. Rachwal,
     R. Malarz

     Nowa Era

     906/1/2018

     Plastyka

     Do dzieła! 5

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/2/2018

     Technika

     Jak to działa?

     Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 5 + karty pracy

     L. Łabecki,
     M. Łabecka

     Nowa Era

     295/2/2010/2015

     Muzyka

     Lekcje muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/2/2018

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klas V

     T. Król,
     K. Maśnik,
     G. Węglarczyk

     RUBIKON

     920/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/2/2021/z1

     Religia

     Szczęśliwi, którzy szukają prawdy      

      

     JEDNOŚĆ  

     AZ-21-01/20KL/2/20

      

     KLASA VIAU

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Funkcjonowanie społeczne i osobiste

      

     - Uczę się z kartami pracy.

      

     - Wchodzę w dorosłość. Pakiet edukacyjny

     - Ilustrowane karty do nauki zachowań społecznych

     - Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

     - Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

     A. Borowska – Kociemba

      

     Elżbieta Rabant, Hanna Kurjata

      

     Paulina Pawłowska

      

      

     Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska

     Agnieszka Borowska – Kociemba

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

      

      

     Harmonia

      

      

     Harmonia

     Wydanie: 2015r.

      

     Wydanie: 2022r.

      

     Wydanie: 2021r.

      

      

     Wydanie: 2020r.

      

      

     Wydanie:
     2015r.

     Zajęcia rozwijające komunikowanie się

     - Czytam w myślach.

     - Dialogi komiksowe

     Dominika Krupa

     C. Grey,
     J. Okuniewski

     Harmonia

      

     Harmonia

     Wydanie: 2022r.

     Wydanie: 2021r. 

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     - Pewny start. Pakiet. Mój dobry rok. Plastyka, technika

      

     - Obrazkowa książka kucharska

      

     - Kalendarz – kreatywna plansza

     - Twórcze podróże plastyczne

     Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

      

     Ewa Oleksy, Justyna Nizińska

      

     Alina Arciszewska - Binnebesel

     Nowa Era

      

      

      

      

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

     Harmonia

     Wydanie: 2016r.

      

      

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Wydanie: 2022r.

     Wydanie: 2020r.  

     Religia

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

     Mielnicki K., Kondrak E.

     Jedność

     AZ-22-01/20-KI-2/20

      

     KLASA VI b

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     "Nowe! Słowa na start, Klasa 6 Podręcznik i

     zeszyt ćwiczeń 

     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

     Nowa Era

     907/3/2019

     Historia

     Wczoraj i dziś. Klasa 6

     W. Surdyk – Fertsch, B.

     Olszewska, G.Wojciechowski

     Nowa Era

     877/3/2019

     Język angielski

     Starland 2

     V. Evans,
      J. Dooley

     Express Publishing

     860/2/2018

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

     Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

     M. Braun,

     A. Mańkowska,

     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/3/2019

      

     Geografia

      

     Planeta nowa 6

     Zeszyt ćwiczeń

     T. Rachwal,
     R. Malarz

     Nowa Era

     906/2/2019

     Biologia

     Puls życia

      

     Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/2/2019

     Plastyka

     Do dzieła!6

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/3/2018

     Technika

     Jak to działa?

     Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 6 + karty pracy

     L. Łabecki,
     M. Łabecka

     Nowa Era

     MEN 384/1/2011

     MEN 384/2/2012

     Muzyka

     Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

     Monika Gromek,

     Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/3/2019

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasVI

     T. Król,
     K. Maśnik,
     G. Węglarczyk

     RUBIKON

     920/3/2019

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/3/2022/z1

     Religia

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     Jedność

     AZ-22-01/20-KI-4/21

      

     KLASA VI c

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     "Nowe! Słowa na start. Klasa 6” 

     Podręcznik i

     zeszyt ćwiczeń 

     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

     Nowa Era

      

      

     907/3/2019

     Historia

     Wczoraj i dziś. Klasa 6

     Zeszyt ćwiczeń

     W. Surdyk – Fertsch,
     B. Olszewska, G.Wojciechowski

     Nowa Era

     877/3/2019

     Język angielski

     Starland 2

     V. Evans,

     J. Dooley

     Express Publishing

     860/2/2018

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

     Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

     M. Braun,

     A. Mańkowska,

     M. Paszyńska

     Nowa Era

     875/3/2019

      

     Geografia

      

     Planeta nowa 6

     Zeszyt ćwiczeń

     T. Rachwal,
     R. Malarz

     Nowa Era

     906/2/2019

     Biologia

     Puls życia

      

     Joanna Stawarz

     Nowa Era

     844/2/2019

     Plastyka

     Do dzieła!6

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

     Nowa Era

     903/3/2018

     Technika

     Jak to działa?

     Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 6 + karty pracy

     L. Łabecki,

      M. Łabecka

     Nowa Era

     MEN 384/1/2011

     MEN 384/2/2012

     Muzyka

     Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

     Monika Gromek,

     Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/3/2019

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasVI

     T. Król,K. Maśnik, G. Węglarczyk

     RUBIKON

     920/3/2019

     Informatyka

     Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

     Michał Kęska

     Nowa Era

     847/3/2022/z1

     Religia

     Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

     ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     Jedność

     AZ-22-01/20-KL-4/21

      

     KLASA VII a

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start 7

      

      

      

      

     J. Kościerzyńska, M. Chmiel,
     M. Szulc,
     A. Gorzałczyńska – Mróz

      

     Nowa Era

     907/4/2017

     Język niemiecki

     Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
     Deutschtour FIT

      

     Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

      

     Nowa Era

     1096/1/2020

     Historia

     Wczoraj i dziś Podręcznik i ćwiczenia

     ( ćwiczenia dla klasy 7c)

     S. Roszak,
     A. Łaszkiewicz,
     J. Kłaczkow

     Nowa Era

     877/4/2017

     Język angielski

     Smart Time 1 - + zeszyt ćwiczeń

     Virginia Evans, Jenny Dooley

     Express Publishing

     860/4/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 7
     ( nowe wydanie) +

     Zeszyt ćwiczeń

      

     M. Braun,
     A. Mańkowska, M. Paszyńska,

     J. Janowicz,

     W. Babiański, E.Szmytkiewicz, K. Wej

     Nowa Era

     875/4/2020/z1

     Geografia

     Planeta Nowa

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Roman Mararz, M. Szubert

      

     Nowa Era

     906/3/2017

     Biologia

     Puls życia

      

     M. Jefimow

     Nowa Era

     844/3/2020/z1

      

     Chemia

     Chemia Nowej Ery

     J. Kulawik,

     T. Kulawik,

     M. Litwin

     Nowa Era

     785/1/2017

     Fizyka

     Spotkania z fizyką

     G. Francuz – Ornat,

      T. Kulawik

     Nowa Era

     885/1/2017

     Plastyka

     Do dzieła!7

     M. Ipczyńska,

     N.  Mrozkowiak

     Nowa Era

     903/4/2020/z1

     Muzyka

     Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/4/2020/z1

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/4/2020/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując do dorosłości.

      

     Materiały przygotowane przez nauczyciela, elementy różnych podręczników

     Teresa Król

     RUBIKON

     920/4/2017

      

     Religia

     Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-31-01/13-KI-3/13 

     Doradztwo zawodowe

      

      

      

      

      

     KLASA VII b

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE Słowa na start 7

      

      

      

      

     J. Kościerzyńska, M. Chmiel,

     M. Szulc,

     A. Gorzałczyńska – Mróz

      

     Nowa Era

     907/4/2017

     Język niemiecki

     Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
     Deutschtour FIT

     Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

      

     Nowa Era

     1096/1/2020

     Historia

     Wczoraj i dziś Podręcznik i ćwiczenia

     ( ćwiczenia dla klasy 7c)

     S. Roszak,

     A. Łaszkiewicz,

     J. Kłaczkow

     Nowa Era

     877/4/2017

     Język angielski

     Smart Time 1 + zeszyt ćwiczeń

     Virginia Evans, Jenny Dooley

     Express Publishing

     860/4/2017

      

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 7

     ( nowe wydanie) +

     Zeszyt ćwiczeń

      

     M. Braun,

     A. Mańkowska, M. Paszyńska,

     J. Janowicz,

     W. Babiański, E.Szmytkiewicz, K. Wej

     Nowa Era

     875/4/2020/z1

     Geografia

     Planeta Nowa

     Zeszyt ćwiczeń

      

     Roman Mararz, M. Szubert

      

     Nowa Era

     906/3/2017

     Biologia

     Puls życia

      

     M. Jefimow

     Nowa Era

     844/3/2020/z1

      

     Chemia

     Chemia Nowej Ery

     Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era

     785/1/2017

     Fizyka

     Spotkania z fizyką

     G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

     Nowa Era

     885/1/2017

     Plastyka

     Do dzieła!7

     M. Ipczyńska,
     N. Mrozkowiak

     Nowa Era

     903/4/2020/z1

     Muzyka

     Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     852/4/2020/z1

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/4/2020/z1

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując do dorosłości.

     Teresa Król

     RUBIKON

     920/4/2017

     Religia

     Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-31-01/13-KI-3/13 

      

     KLASA VIIIa

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Funkcjonowanie społeczne i osobiste

      

     - Uczę się z kartami pracy

      

     - Historyjki społeczne o Tymonie. Pakiet

     - Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych

     - Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja. Trudne emocje

     - Pakiet Mój Dobry rok

      

     - Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

     - Tacy jesteśmy

      

     - Funkcjonowanie społeczne

     A. Borowksa - Kociemba

      

     Anna Jarosz – Bilińska

      

     Jed Baker

      

      

      

     Anna Kańciurzewska

      

      

      

     Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

      

     Żanetta Lemańska

      

      

      

     Jacek Stojanowski

      

     A. Borowska-Kociemba,

     M. Krukowska

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

      

      

     Harmonia

      

      

      

      

     Nowa Era

      

      

     Harmonia

      

      

      

     Harmonia

      

      

     Nowa Era

     Wydanie: 2015r

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Wydanie: 2016r.

      

      

     Wydanie: 2018r.

      

      

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Wydanie:

     2021r.

      

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Wydanie:

     2016r.

     Zajęcia rozwijające komunikowanie się

     - Rozwijanie komunikacji

      

     - Karty pracy rozwijające komunikację

     - Abrakadabra. Czytam!

     - Potyczki ze zgrywusem

     Jacek Stojanowski

      

     Dominika Jakrzewska

      

      

     Fornalik I., Pachniewska K., Płuska J.

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

      

     Harmonia

      

     Nowa Era

     Wydanie: 2018r.

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Wydanie: 2020r.

      

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     - Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło

      

     - Plastyka, technika. Pakiet. Mój dobry rok

      

     - Pakiet ( ułóż figury, puzzle, wzory)

     Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Anna Minkiewicz

      

     Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

      

     Magdalena Hinz

     Nowa Era

      

      

      

     Nowa Era

      

      

      

      

     Harmonia

     Wydanie: 2020r.

      

      

     Wydanie: 2016r.

      

      

      

     Wydanie:

     2020r.

     Religia

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-32-01/13-KI-4/14

      

     KLASA VIII b 

     Przedmiot

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Język polski

     NOWE! Słowa na start. Klasa 8.

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

      

     J.Kościerzyńska, M. Chmiel,

     M. Szulc, A.Gorzałczyńska-Mróz

     Nowa Era

     907/5/2018

     Język niemiecki

     Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
     MeineDeutschtour

      

     Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

      

     Nowa Era

     838/2/2018

      

     Historia

     Wczoraj i dziś Podręcznik

     Śniegocki, Zielińska

     Nowa Era

     877/5/2018

     WOS

     Dziś i jutro

     Janicka, Janicki, Maćkowska

     Nowa Era

     874/2017

     EDB

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     B. Breitkopf, Czyżow

     WSiP

     923/2018

     Język angielski

     Smart Time 2 + zeszyt ćwiczeń

     V. Evans ,

     J. Dooley

     Express Publishing

     860/5/2017

     Matematyka

     Matematyka z

     Kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

     M. Braun,

     A. Mańkowska, M. Paszyńska,

     J. Janowicz,

     W. Babiański,

     E. Szmytkiewicz, K. Wej

     Nowa Era

     875/5/2021/z1

     Geografia

     Planeta Nowa 8

      

     Roman Mararz , M. Szubert

     Nowa Era

     906/4/2018

     Biologia

     Puls życia

      

     B. Songin,

     A. Boczarowski, M. Sęktas

     Nowa Era

     844/4/2021/zl

     Chemia

     Chemia Nowej Ery

     ćwiczenia

     J. Kulawik,

     T. Kulawik,

     M. Litwin

     Nowa Era

     785/2/2018

     Fizyka

     Spotkania z fizyką

     G. Francuz – Ornat ; T. Kulawik

     Nowa Era

     885/2/2018

     Informatyka

     „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

     Grażyna Koba

     Nowa Era

     847/5/2018

     Wychowanie do życia w rodzinie

     Wędrując do dorosłości. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

      

     Teresa Król

     RUBIKON

     920/5/2019

     Religia

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     JEDNOŚĆ

     AZ-32-01/13-KI-4/14

     Doradztwo zawodowe

      

      

      

      

      

     KLASA VIII c 

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     Funkcjonowanie społeczne i osobiste

      

     - Uczę się z kartami pracy

      

     - Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

     - Memory matematyczne

     - Pakiet Moja codzienność

     - Percepcja wzrokowa i słuchowa

     - Orientacja przestrzenna

     - Koncentracja uwagi

     - Funkcjonowanie społeczne

     A.  Borowksa - Kociemba

      

     A.Borowksa - Kociemba

      

      

      

     Magdalena Hinz

      

     Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

     Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

      

     A. Borowska-Kociemba,

     M. Krukowska

     Harmonia

      

      

     .

     Harmonia

      

      

      

     Harmonia

      

     Nowa Era

      

     Nowa Era

      

      

     Nowa Era

      

     Nowa Era

      

     Nowa Era

     Wydanie:

     2015r.

      

      

     Wydanie: 2015r.

      

      

     Wydanie: 2022r.

     Wydanie: 2022r.

      

     Wydanie: 2021r.

     Wydanie: 2021r.

     Wydanie: 2021r.

     Wydanie: 2017r.

     Zajęcia rozwijające komunikowanie się

     - Pakiet rozwijający komunikowanie się

     Anna Jarosz – Bilińska, Jacek Stojanowski

     Harmonia

     Wydanie: 2020r.

     Zajęcia rozwijające kreatywność

     - Plastyka, technika. Pakiet Pewny Start. Mój dobry rok

     Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

     Nowa Era

     Wydanie: 2016r.

     Religia

     Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

     ks. K. Mielnicki,
     E. Kondrak,
     E. Parszewska

     Jedność

     AZ-32-01/13-KI-4/14