• Świetlica

    •  

     Nauczyciele świetlicy zapewniają uczniom opiekę: 

     poniedziałek w godzinach 7.00-16.45

     wtorek w godzinach 7.00-17.00

      środa - piątek w godzinach  7.00-16.30