Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

KLASA Ia

Zajęcia edukacyjne

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Podręcznik dla klasy 1 . Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska

J.  Hanisz

M. Kołaczyńska

B. Nadarzyńska

WSiP

815/1/2017

 

Język angielski

NEW English Adventure 1. Podręcznik z płytą CD

 

English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

Autorzy książki ucznia: 
Viv Lambert, AnneWorrall, Arek Tkacz; Konsultacja: Mariola Bogucka
Autorzy zeszytu ćwiczeń: 
Viv Lambert, AnneWorrall

Wydawca: Pearson

819/2/2018

Religia

Poznaję Boży świat.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
J. Snopek

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

 

KLASA IIIa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna klasa 3.

A. Banasiak, A.Brudzińska,
A. Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska,
R. Kamiński, B.Nadarzyńska,

WSiP

 

 

815/5/2019

815/6/2019

 

Język angielski

New  English Adventure 3. Podręcznik z płytą CD

 

English Adventure New 2 WB + CD PEARSON

Viv Lambert

AnneWorrall

 

Wydawca: Pearson Central Europe

819/2/2018

Religia

Jezus jest z nami + ćwiczenia

D. Kurpiński,
J. Snopek

Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

KLASA IVa

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE Słowa na start! 4  podręcznik

 

NOWE Słowa na start! 4;  ćwiczenia

A. Klimowicz, M.Derlukiewicz;

 

A.Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

 

 

Nowa Era

907/1/2017

 

Historia

Wczoraj i dziś

Śniegocki, Zielińska

Nowa Era

443/2/2013/2015

Język angielski

Starland 1

V. Evans,
J. Dooley

Express Publishing

860/1/2017

Matematyka

Matematyka z

kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

M. Braun,
A. Markowska,
M. Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy 4

 

Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, Maria Marko-Worłowska

Nowa Era

863/2019/z1

Plastyka

Do dzieła! 4

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 4 + karty pracy

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Muzyka

Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy IV

T. Król,
K. Maśnik,
G. Węglarczyk

RUBIKON

920/1/2017

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2020/z1

Religia

Miejsce pełne BOGActw.

ks. K. Mielnicki, 

Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

KLASA IVb

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE Słowa na start! 4  podręcznik

 

NOWE Słowa na start! 4;  ćwiczenia

A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz;

 

A.Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

 

 

Nowa Era

907/1/2017

 

Historia

Wczoraj i dziś

Śniegocki, Zielińska

Nowa Era

443/2/2013/2015

Język angielski

Starland 1

V. Evans,

J. Dooley

Express Publishing

860/1/2017

Matematyka

Matematyka z

kluczem dla klasy 4 cz. 1 i 2

Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

M. Braun,
A. Markowska, M. Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy IV

Feliks Szlajfer , Joanna Stawarz , Maria Marko-Worłowska

Nowa Era

863/2019/z1

Plastyka

Do dzieła! 4

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 4 + karty pracy

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Muzyka

Lekcje muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy IV

T. Król,
K. Maśnik,
G. Węglarczyk

RUBIKON

920/1/2017

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2020/z1

Religia

Miejsce pełne BOGActw.

ks. K. Mielnicki, 

Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

KLASA Va

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE Słowa na start! 5  podręcznik

 

NOWE Słowa na start! 5;  ćwiczenia

A. Klimowicz,
. Derlukiewicz

 

A.Marcinkiewicz, J. Ginter

Nowa Era

 

 

Nowa Era

907/2/2018

 

Historia

Wczoraj i dziś

Śniegocki, Zielińska

Nowa Era

443/2/2013/2015

Język angielski

Starland 1

V. Evans,
 J. Dooley

Express Publishing

860/1/2017

Matematyka

Matematyka z

kluczem dla klasy 5 cz. 1 i 2

Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

M. Braun,
A. Markowska,
M. Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

Biologia

Puls życia

 

J. Stawarz,
M. Sękarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

 

Planeta nowa

Zeszyt ćwiczeń

T. Rachwal,
R. Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Plastyka

Do dzieła! 5

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 5 + karty pracy

L. Łabecki,
M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Muzyka

Lekcje muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klas V

T. Król,
K. Maśnik,
G. Węglarczyk

RUBIKON

920/2/2018

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2021/z1

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy      

 

JEDNOŚĆ  

AZ-21-01/20KL/2/20

 

KLASA VIAU

Zajęcia edukacyjne

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Funkcjonowanie społeczne i osobiste

 

- Uczę się z kartami pracy.

 

- Wchodzę w dorosłość. Pakiet edukacyjny

- Ilustrowane karty do nauki zachowań społecznych

- Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

- Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

A. Borowska – Kociemba

 

Elżbieta Rabant, Hanna Kurjata

 

Paulina Pawłowska

 

 

Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska

Agnieszka Borowska – Kociemba

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

Wydanie: 2015r.

 

Wydanie: 2022r.

 

Wydanie: 2021r.

 

 

Wydanie: 2020r.

 

 

Wydanie:
2015r.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

- Czytam w myślach.

- Dialogi komiksowe

Dominika Krupa

C. Grey,
J. Okuniewski

Harmonia

 

Harmonia

Wydanie: 2022r.

Wydanie: 2021r. 

Zajęcia rozwijające kreatywność

- Pewny start. Pakiet. Mój dobry rok. Plastyka, technika

 

- Obrazkowa książka kucharska

 

- Kalendarz – kreatywna plansza

- Twórcze podróże plastyczne

Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

 

Ewa Oleksy, Justyna Nizińska

 

Alina Arciszewska - Binnebesel

Nowa Era

 

 

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

Harmonia

Wydanie: 2016r.

 

 

 

Wydanie: 2020r.

 

Wydanie: 2022r.

Wydanie: 2020r.  

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

Mielnicki K., Kondrak E.

Jedność

AZ-22-01/20-KI-2/20

 

KLASA VI b

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

"Nowe! Słowa na start, Klasa 6 Podręcznik i

zeszyt ćwiczeń 

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6

W. Surdyk – Fertsch, B.

Olszewska, G.Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

Język angielski

Starland 2

V. Evans,
 J. Dooley

Express Publishing

860/2/2018

Matematyka

Matematyka z

Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

 

Geografia

 

Planeta nowa 6

Zeszyt ćwiczeń

T. Rachwal,
R. Malarz

Nowa Era

906/2/2019

Biologia

Puls życia

 

Joanna Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

Plastyka

Do dzieła!6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

Technika

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 6 + karty pracy

L. Łabecki,
M. Łabecka

Nowa Era

MEN 384/1/2011

MEN 384/2/2012

Muzyka

Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasVI

T. Król,
K. Maśnik,
G. Węglarczyk

RUBIKON

920/3/2019

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2022/z1

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-22-01/20-KI-4/21

 

KLASA VI c

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

"Nowe! Słowa na start. Klasa 6” 

Podręcznik i

zeszyt ćwiczeń 

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

 

 

907/3/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń

W. Surdyk – Fertsch,
B. Olszewska, G.Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

Język angielski

Starland 2

V. Evans,

J. Dooley

Express Publishing

860/2/2018

Matematyka

Matematyka z

Kluczem. Klasa 6. Część 1 i 2

Ćwiczenia Radzę sobie coraz lepiej

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

 

Geografia

 

Planeta nowa 6

Zeszyt ćwiczeń

T. Rachwal,
R. Malarz

Nowa Era

906/2/2019

Biologia

Puls życia

 

Joanna Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

Plastyka

Do dzieła!6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

Technika

Jak to działa?

Podręcznik z ćwiczeniami i dodatkowy rysunek klasa 6 + karty pracy

L. Łabecki,

 M. Łabecka

Nowa Era

MEN 384/1/2011

MEN 384/2/2012

Muzyka

Lekcja muzyki 6 – Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasVI

T. Król,K. Maśnik, G. Węglarczyk

RUBIKON

920/3/2019

Informatyka

Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2022/z1

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-22-01/20-KL-4/21

 

KLASA VII a

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE Słowa na start 7

 

 

 

 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel,
M. Szulc,
A. Gorzałczyńska – Mróz

 

Nowa Era

907/4/2017

Język niemiecki

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Deutschtour FIT

 

Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

 

Nowa Era

1096/1/2020

Historia

Wczoraj i dziś Podręcznik i ćwiczenia

( ćwiczenia dla klasy 7c)

S. Roszak,
A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Język angielski

Smart Time 1 - + zeszyt ćwiczeń

Virginia Evans, Jenny Dooley

Express Publishing

860/4/2017

Matematyka

Matematyka z

Kluczem. Klasa 7
( nowe wydanie) +

Zeszyt ćwiczeń

 

M. Braun,
A. Mańkowska, M. Paszyńska,

J. Janowicz,

W. Babiański, E.Szmytkiewicz, K. Wej

Nowa Era

875/4/2020/z1

Geografia

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń

 

Roman Mararz, M. Szubert

 

Nowa Era

906/3/2017

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

 

Chemia

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz – Ornat,

 T. Kulawik

Nowa Era

885/1/2017

Plastyka

Do dzieła!7

M. Ipczyńska,

N.  Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

Muzyka

Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując do dorosłości.

 

Materiały przygotowane przez nauczyciela, elementy różnych podręczników

Teresa Król

RUBIKON

920/4/2017

 

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-31-01/13-KI-3/13 

Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

KLASA VII b

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE Słowa na start 7

 

 

 

 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel,

M. Szulc,

A. Gorzałczyńska – Mróz

 

Nowa Era

907/4/2017

Język niemiecki

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Deutschtour FIT

Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

 

Nowa Era

1096/1/2020

Historia

Wczoraj i dziś Podręcznik i ćwiczenia

( ćwiczenia dla klasy 7c)

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Język angielski

Smart Time 1 + zeszyt ćwiczeń

Virginia Evans, Jenny Dooley

Express Publishing

860/4/2017

 

Matematyka

Matematyka z

Kluczem. Klasa 7

( nowe wydanie) +

Zeszyt ćwiczeń

 

M. Braun,

A. Mańkowska, M. Paszyńska,

J. Janowicz,

W. Babiański, E.Szmytkiewicz, K. Wej

Nowa Era

875/4/2020/z1

Geografia

Planeta Nowa

Zeszyt ćwiczeń

 

Roman Mararz, M. Szubert

 

Nowa Era

906/3/2017

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

 

Chemia

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

885/1/2017

Plastyka

Do dzieła!7

M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

Muzyka

Lekcja muzyki 7 – Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2020/z1

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując do dorosłości.

Teresa Król

RUBIKON

920/4/2017

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-31-01/13-KI-3/13 

 

KLASA VIIIa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Funkcjonowanie społeczne i osobiste

 

- Uczę się z kartami pracy

 

- Historyjki społeczne o Tymonie. Pakiet

- Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych

- Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja. Trudne emocje

- Pakiet Mój Dobry rok

 

- Działania z pomysłem. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

- Tacy jesteśmy

 

- Funkcjonowanie społeczne

A. Borowksa - Kociemba

 

Anna Jarosz – Bilińska

 

Jed Baker

 

 

 

Anna Kańciurzewska

 

 

 

Pliwka Aneta, Radzka Katarzyna

 

Żanetta Lemańska

 

 

 

Jacek Stojanowski

 

A. Borowska-Kociemba,

M. Krukowska

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

 

Harmonia

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Harmonia

 

 

 

Harmonia

 

 

Nowa Era

Wydanie: 2015r

 

Wydanie: 2020r.

 

Wydanie: 2016r.

 

 

Wydanie: 2018r.

 

 

 

Wydanie: 2020r.

 

Wydanie:

2021r.

 

 

Wydanie: 2020r.

 

Wydanie:

2016r.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

- Rozwijanie komunikacji

 

- Karty pracy rozwijające komunikację

- Abrakadabra. Czytam!

- Potyczki ze zgrywusem

Jacek Stojanowski

 

Dominika Jakrzewska

 

 

Fornalik I., Pachniewska K., Płuska J.

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

Nowa Era

Wydanie: 2018r.

 

Wydanie: 2020r.

 

Wydanie: 2020r.

 

Zajęcia rozwijające kreatywność

- Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło

 

- Plastyka, technika. Pakiet. Mój dobry rok

 

- Pakiet ( ułóż figury, puzzle, wzory)

Joanna Hryń, Krystyna Rapiej, Anna Minkiewicz

 

Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

 

Magdalena Hinz

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Harmonia

Wydanie: 2020r.

 

 

Wydanie: 2016r.

 

 

 

Wydanie:

2020r.

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-32-01/13-KI-4/14

 

KLASA VIII b 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

NOWE! Słowa na start. Klasa 8.

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

 

J.Kościerzyńska, M. Chmiel,

M. Szulc, A.Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/5/2018

Język niemiecki

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
MeineDeutschtour

 

Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka

 

Nowa Era

838/2/2018

 

Historia

Wczoraj i dziś Podręcznik

Śniegocki, Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

WOS

Dziś i jutro

Janicka, Janicki, Maćkowska

Nowa Era

874/2017

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, Czyżow

WSiP

923/2018

Język angielski

Smart Time 2 + zeszyt ćwiczeń

V. Evans ,

J. Dooley

Express Publishing

860/5/2017

Matematyka

Matematyka z

Kluczem. Klasa 8 + zeszyt ćwiczeń

M. Braun,

A. Mańkowska, M. Paszyńska,

J. Janowicz,

W. Babiański,

E. Szmytkiewicz, K. Wej

Nowa Era

875/5/2021/z1

Geografia

Planeta Nowa 8

 

Roman Mararz , M. Szubert

Nowa Era

906/4/2018

Biologia

Puls życia

 

B. Songin,

A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

844/4/2021/zl

Chemia

Chemia Nowej Ery

ćwiczenia

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz – Ornat ; T. Kulawik

Nowa Era

885/2/2018

Informatyka

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

Nowa Era

847/5/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując do dorosłości. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

Teresa Król

RUBIKON

920/5/2019

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-32-01/13-KI-4/14

Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

KLASA VIII c 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Funkcjonowanie społeczne i osobiste

 

- Uczę się z kartami pracy

 

- Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

- Memory matematyczne

- Pakiet Moja codzienność

- Percepcja wzrokowa i słuchowa

- Orientacja przestrzenna

- Koncentracja uwagi

- Funkcjonowanie społeczne

A.  Borowksa - Kociemba

 

A.Borowksa - Kociemba

 

 

 

Magdalena Hinz

 

Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

 

A. Borowska-Kociemba,

M. Krukowska

Harmonia

 

 

.

Harmonia

 

 

 

Harmonia

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

Nowa Era

Wydanie:

2015r.

 

 

Wydanie: 2015r.

 

 

Wydanie: 2022r.

Wydanie: 2022r.

 

Wydanie: 2021r.

Wydanie: 2021r.

Wydanie: 2021r.

Wydanie: 2017r.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

- Pakiet rozwijający komunikowanie się

Anna Jarosz – Bilińska, Jacek Stojanowski

Harmonia

Wydanie: 2020r.

Zajęcia rozwijające kreatywność

- Plastyka, technika. Pakiet Pewny Start. Mój dobry rok

Pliwka A., Radzka K., Szostak B., Klaro-Celej L.

Nowa Era

Wydanie: 2016r.

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

Jedność

AZ-32-01/13-KI-4/14

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć