• Sala Doświadczania Świata

    •          W Sali Doświadczania Świata stosuje się wyselekcjonowane bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju człowieka, które aktywizują i stymulują wszystkie zmysły oraz pobudzają do aktywności poznawczej. Elementy tworzące salę poznawania świata  zachęcają do aktywności, zapewniają spokój i bezpieczeństwo, redukują stres i napięcie nerwowe.

     Celem pracy w Sali Doświadczania Świata jest pobudzanie do aktywności psychoruchowej,rozwijanie procesów poznawczych, zwiększanie aktywności i motywacji do poznania, zwiększanie bazy doświadczeń, poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, nabieranie świadomości istnienia, pobudzanie czucia głębokiego

     Terapeuta cierpliwie i konsekwentnie dąży za podopiecznymi i ich potrzebami proponując:

     • ćwiczenia relaksacyjne (wyciszenie, uspokojenie)

     - uczestniczenie w budowaniu nastroju

     - słuchanie różnych utworów wybranych przez nauczyciela lub ucznia w odpowiednim oświetleniu sali

     - obserwowanie efektów świetlnych

     - wywoływanie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia

     - terapia kolorami (kolumna wodna, światłowody)

     • stymulację wzrokową

     - wykorzystanie obrazu z projektora tarcz, kolumny wodnej, kaskady światłowodowej, panelu UV

     - przeżywanie miłych wrażeń wzrokowych

     - ćwiczenia koncentracji wzroku

     - rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

     • stymulację słuchową

     - słuchanie muzyki relaksacyjnej z odgłosami przyrody i otoczenia

     - wsłuchiwanie się w odgłosy kolumny wodnej

     - nagrywanie i odtwarzanie dźwięków

     - reagowanie ruchem na umówione sygnały

     - rozpoznawanie odgłosów przyrody i otoczenia

     • stymulację dotykową

     - odczuwanie wibracji kolumny wodnej

     - odczuwanie ciepła (np. światłowody)

     - rozpoznawanie faktury materiałów

     - rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk

     - formowanie z mas plastycznych