Nasza szkoła

Informacje ogólne

Nasza szkoła

"Gdy widzę dziecko,

ogarniają mnie dwa uczucia:

czułość do tego,kim Ono jest

oraz szacunek do tego,

kim może Ono zostać w przyszłości"

                                       / L.Pasteur/

 


Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna znajduje się w dzielnicy Katowic - Szopienicach. Budynek szkoły usytuowany jest przy ulicy ks. bpa H. Bednorza, która jest jedną z głównych ulic prowadzących do centrum Szopienic. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają od nas - dorosłych - przyjaznego środowiska rozwoju, umożliwiającego pełną samorealizację. Środowiskiem takim jest nasza szkoła. Podstawową działalnością naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 8 do 18 lat oraz opieka nad nimi. Szkoła jest placówką jednozmianową, otwartą w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. W świetlicy szkolnej, działającej od godziny 7.00 do godz. 17.00, uczniowie mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu zadań oraz ofertę ciekawego spędzenia czasu wolnego.
W godzinach popołudniowych szkoła oferuje bezpłatne atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. W szkole działa zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który rozpoznaje indywidualne potrzeby każdego dziecka. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego.
Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych, w tym języka angielskiego, języka niemieckiego, uczestniczą w:
- zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych
- terapii logopedycznej
- gimnastyce korekcyjnej
- zajęciach socjoterapii
- zajęciach EEG Biofeedback
 
- zajęciach integracji sensorycznej

Szkoła organizuje:
- coroczne wyjazdy na "zieloną szkołę" dla uczniów wszystkich klas szkoły
- nieodpłatne zajęcia "Ferie w mieście" (z dożywianiem)
- zajęcia popołudniowe w ramach szkolnego programu profilaktycznego "Szkoła przyjazna dziecku i rodzinie"
- Wojewódzką Spartakiadę Pożarniczą Szkół Specjalnych oraz liczne konkursy, w tym miejskie i międzyszkolne, w których uczniowie naszej placówki zajmują czołowe miejsca.
W szkole panuje serdeczna, życzliwa, rodzinna atmosfera. Nauczyciele służą uczniom i ich rodzicom swoją radą i pomocą również w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego (pisanie podań, wniosków, CV, kontakt z MOPS, kierowanie na badania specjalistyczne i inne).

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach
    ul. ks.bpa Herberta Bednorza 13
    40-384, Katowice
  • (032) 256-90-67

Galeria zdjęć